Összesen 389 találat 10 szótárban. Részletek
fizeti
  1. biz stump up
   USA: stʌ'mp ʌ'p UK: stʌmp ʌp
 1. gazd
  1. remit
   USA: riː·mɪ't UK: rɪmɪt
  1. pay
   USA: peɪ' UK: peɪ
  1. Aki fizet, az muzsikáltat/petyegtet.
    1. To pay the piper/music/fiddler.
    1. He who pays the piper calls/(may call) the tune.
    1. To pay the piper/music/fiddler.
    1. He who pays the piper calls/(may call) the tune.
  1. pay
   USA: peɪ' UK: peɪ
  1. Aki fizet, az muzsikáltat/petyegtet.
    1. To pay the piper/music/fiddler.
    1. He who pays the piper calls/(may call) the tune.
    1. To pay the piper/music/fiddler.
    1. He who pays the piper calls/(may call) the tune.
  1. contribute
   USA: kʌ·ntrɪ'byuː·t UK: kəntrɪbjuːt
fizeti
  1. dip into one's purse
   USA: dɪ'p ɪ"ntʌ· wʌ'nz pəː's UK: dɪp ɪntuː wʌnz pəːs
fizetek!kif
  1. the check, please!
   USA: ðiː· tʃe'k pliː'z UK: ðiː tʃek pliːz
  1. the bill, please!
   USA: ðiː· bɪ'l pliː'z UK: ðiː bɪl pliːz
  1. the bill, please!
   USA: ðiː· bɪ'l pliː'z UK: ðiː bɪl pliːz
fizetendőmn
  1. owing
   USA: oʊ'ɪ·ŋ UK: oʊɪŋ
fizetésfn
  1. wage
   USA: weɪ'ʤ UK: weɪʤ
  1. stipend
   USA: staɪ'pʌ·nd UK: staɪpend
  1. biz GB screw
   USA: skruː' UK: skruː
  1. salary
   USA: sæ'ləː·iː· UK: sæləriː
  1. payment
   USA: peɪ'mʌ·nt UK: peɪmənt
  1. pay
   USA: peɪ' UK: peɪ
  1. hire
   USA: haɪ'r UK: haɪər
  1. fee
   USA: fiː' UK: fiː
  1. rég exhibition
   USA: e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n UK: eksɪbɪʃn
  1. emoluments
   UK: ɪmɔljʊmənts
fizetés az áru átvételekorkif
  1. ready cash
   USA: re'diː· kæ'ʃ UK: rediː kæʃ
fizetéscsökkentésfn
  1. cutback
   USA: kʌ'tbæ"k UK: kʌtbæk
  1. cut-back
   USA: kʌ'tbæ"k UK: kʌtbæk
  1. cut in salaries
   USA: kʌ't ɪ'n sæ'ləː·iː·z UK: kʌt ɪn sælərɪz
fizetés ellenében azonnal szállítható árufn
  1. spot goods
   USA: spɔ't gʊ'dz UK: spɔt gʊdz
fizetés ellenében azonnal szállított árufn
  1. spots
   USA: spɔ'ts UK: spɔts
fizeteselöleg (Br)i
  1. sub
   USA: sʌ'b UK: sʌb
fizetésemelésfn
  1. GB rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
  1. De fizetésemelést kérni kétélű dolog volt.
    1. But it was a ticklish matter to ask for a rise.
  1. rise / pay -
   USA: raɪ'z peɪ' UK: raɪz peɪ
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. pay rise
   USA: peɪ' raɪ'z UK: peɪ raɪz
fizetésen kívüli juttatásfn
  1. fringe benefit
   USA: frɪ'nʤ be'nʌ·fɪ"t UK: frɪnʤ benɪfɪt
fizetésesmn
  1. stipendiary
   UK: staɪpendɪəriː
fizetéses borítékfn
fizetési borítékfn
  1. pay envelope
   USA: peɪ' e'nvʌ·loʊ"p UK: peɪ envəloʊp
fizetési csekkfn
  1. paycheck
   USA: peɪ'tʃe"k UK: peɪtʃek
fizetés időpontja (PHARE)kif
  1. date of payment
   USA: deɪ't ʌ·v peɪ'mʌ·nt UK: deɪt ɔv peɪmənt
fizetési elismervény (EU)kif
  1. receipt of payment
   USA: riː·siː't ʌ·v peɪ'mʌ·nt UK: rɪsiːt ɔv peɪmənt
fizetési elismervény (PHARE)kif
  1. receipt of payment
   USA: riː·siː't ʌ·v peɪ'mʌ·nt UK: rɪsiːt ɔv peɪmənt
fizetési eljárások (EU)kif
  1. payment procedures
   USA: peɪ'mʌ·nt proʊ·siː'ʤəː·z UK: peɪmənt prəsiːʤəz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása