500
találat:
fogi
  1. tooth
   USA: tuː'θ UK: tuːθ
  1. tooth, teeth
   USA: tuː'θ tiː'θ UK: tuːθ tiːθ
  1. take
   USA: teɪ'k UK: teɪk
  1. Kézen fogott és kivezetett a kertbe.
    1. He took my arm and led me outside into the garden.
    1. He took my arm and led me outside into the garden.
  1. take
   USA: teɪ'k UK: teɪk
  1. Kézen fogott és kivezetett a kertbe.
    1. He took my arm and led me outside into the garden.
    1. He took my arm and led me outside into the garden.
 1. műsz
  1. sprocket
   USA: sprɔ'kʌ·t UK: sprɔkɪt
  1. jag
   UK: ʤæg
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. A kislány fogta a bátyja kezét.
    1. The little girl held her brother's hand.
    1. The little girl held her brother's hand.
  2. Különösen az okozott örömet neki, hogy most már tudta: ki fog tartani.
    1. What delighted him particularly was that now he knew he would be able to hold out.
    1. What delighted him particularly was that now he knew he would be able to hold out.
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. A kislány fogta a bátyja kezét.
    1. The little girl held her brother's hand.
    1. The little girl held her brother's hand.
  2. Különösen az okozott örömet neki, hogy most már tudta: ki fog tartani.
    1. What delighted him particularly was that now he knew he would be able to hold out.
    1. What delighted him particularly was that now he knew he would be able to hold out.
  1. grip
   USA: grɪ'p UK: grɪp
  1. grip
   USA: grɪ'p UK: grɪp
  1. grab
   USA: græ'b UK: græb
  1. dent
   USA: de'nt UK: dent
  1. cog
   USA: kɔː'g UK: kɔg
(fog)si
  1. shall
   USA: ʃæ'l UK: ʃæl
fog (adást)i
  1. receive
   USA: riː·siː'v UK: rɪsiːv
fog / -akkif
  1. tooth / teeth
   USA: tuː'θ tiː'θ UK: tuːθ tiːθ
fogadi
  1. welcome
   USA: we'lkʌ·m UK: welkəm
  1. wager
   USA: weɪ'ʤəː· UK: weɪʤər
  1. rég wage
   USA: weɪ'ʤ UK: weɪʤ
  1. stake
   USA: steɪ'k UK: steɪk
  1. salute
   USA: sʌ·luː't UK: səluːt
  1. receive
   USA: riː·siː'v UK: rɪsiːv
  1. Barkis úr lelkesedéssel fogadott.
    1. Mr Barkis received me with absolute enthusiasm.
    1. Mr Barkis received me with absolute enthusiasm.
  1. receive
   USA: riː·siː'v UK: rɪsiːv
  1. Barkis úr lelkesedéssel fogadott.
    1. Mr Barkis received me with absolute enthusiasm.
    1. Mr Barkis received me with absolute enthusiasm.
  1. make a bet
   USA: meɪ'k eɪ' be't UK: meɪk eɪ bet
  1. lay the odds
   USA: leɪ' ðiː· ɔ'dz UK: leɪ ðiː ɔdz
  1. lay a bet
   USA: leɪ' eɪ' be't UK: leɪ eɪ bet
  1. greet
   USA: griː't UK: griːt
  1. bet
   USA: be't UK: bet
  1. bet
   USA: be't UK: bet
fogad (lóra)i
  1. back
   USA: bæ'k UK: bæk
fogad (lóversenyen)i
  1. put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
fogad (pénzben)i
  1. bet, bet, bet
   USA: be't be't be't UK: bet bet bet
fogadalmimn
  1. votive
   UK: voʊtɪv
fogadalomfn
  1. vow
   USA: vaʊ' UK: vaʊ
  1. rég sacrament
   USA: sæ'krʌ·mʌ·nt UK: sækrəmənt
  1. resolution
   USA: re"zʌ·luː'ʃʌ·n UK: rezəluːʃn
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
  1. Fogadalmat tett, hogy soha többé nem iszik.
    1. He took the pledge to never drink again.
  1. oath
   USA: oʊ'θ UK: oʊθ
fogadalom, igéret; megfogadfn
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
fogadatlan prókátorfn
fogadhatatlan adogatásfn
  1. ace
   USA: eɪ's UK: eɪs
fogadkoziki
  1. vow
   USA: vaʊ' UK: vaʊ
fogadni mernékkif
  1. i'll be bound
   USA: ɪ'l biː· baʊ'nd UK: ɪl biː baʊnd
fogadott fivérfn
fogadott gyermekfn
fogadott nővérfn
fogadtatásfn
  1. welcome
   USA: we'lkʌ·m UK: welkəm
  1. response
   USA: riː·spɔ'ns UK: rɪspɔns
  1. Javaslata kedvező fogadtatásra talált.
    1. Her proposal met with a warm response.
  1. receptivity
   USA: riː'se"ptɪ'vʌ·tiː· UK: riːseptɪvɪtiː
  1. reception
   USA: riː·se'pʃʌ·n UK: rɪsepʃn
fogadtatásban részesíti
  1. receive
   USA: riː·siː'v UK: rɪsiːv
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása