Összesen 21 találat 7 szótárban. Részletek
fogadalomfn
  1. vow
   USA: vaʊ' UK: vaʊ
  1. rég sacrament
   USA: sæ'krʌ·mʌ·nt UK: sækrəmənt
  1. resolution
   USA: re"zʌ·luː'ʃʌ·n UK: rezəluːʃn
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
  1. Fogadalmat tett, hogy soha többé nem iszik.
    1. He took the pledge to never drink again.
  1. oath
   USA: oʊ'θ UK: oʊθ
fogadalom, igéret; megfogadfn
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
fogadalommal abbahagy vmiti
  1. swear off
   USA: swe'r ɔː'f UK: sweər ɔf
szerzetesi fogadalomfn
 1. vall
  1. profession
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·n UK: prəfeʃn
eskü alatt tett fogadalomkif
  1. sacramental obligation
   UK: sækrəmentl ɔblɪgeɪʃn
fogadalomfn
  1. rég s Votum
   'voːtʊm
   1. többes szám:
   2. Votumta
   3. Votumten
   1. birtokos eset:
   2. Votums
  1. s Gelübde
   1. többes szám:
   2. Gelübde
   1. birtokos eset:
   2. Gelübdes
  1. s Gelöbnis
   1. többes szám:
   2. Gelöbnisse
   1. birtokos eset:
   2. Gelöbnisses
fogadalomfn
 1. esküt helyettesítő jog
fogadalomfn
 1. vall
szerzetesi fogadalomfn
 1. vall
engedelmességi fogadalomnincs
szegénységi fogadalomnincs
szerzetesi fogadalomnincs
tisztasági fogadalomnincs
fogadalomnincs
fogadalom nélküli szerzetesfn
fogadalom útján felajánlkoziknincs
szegénységi fogadalomnincs
szűzességi fogadalomnincs
végleges fogadalomfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása