COVID-19 Fight
Összesen 458 találat 9 szótárban. Részletek
foglali
  1. book
   USA: bʊ'k UK: bʊk
foglalásfn
  1. US reservation
   USA: re"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: rezəveɪʃn
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
foglalási utasításkif
  1. warrant of distress
   USA: wɔː'rʌ·nt ʌ·v dɪ"stre's UK: wɔrənt ɔv dɪstres
foglalási végzéskif
  1. warrant of distress
   USA: wɔː'rʌ·nt ʌ·v dɪ"stre's UK: wɔrənt ɔv dɪstres
foglalatfn
  1. synopsis, synopses
   UK: sɪnɔpsɪs sɪnɔpsiːz
  1. summary
   USA: sʌ'məː·iː· UK: sʌməriː
  1. socket
   USA: sɔ'kʌ·t UK: sɔkɪt
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. mounting
   USA: maʊ'ntɪ·ŋ UK: maʊntɪŋ
  1. mount
   USA: maʊ'nt UK: maʊnt
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
  1. holder
   USA: hoʊ'ldəː· UK: hoʊldər
  1. chasing
   USA: tʃeɪ'sɪ·ŋ UK: tʃeɪsɪŋ
  1. cell
   USA: se'l UK: sel
  1. casing
   USA: keɪ'sɪ·ŋ UK: keɪsɪŋ
  1. case
   USA: keɪ's UK: keɪs
  1. cap
   USA: kæ'p UK: kæp
foglalatlanmn
  1. unset
   USA: ʌ'nse't UK: ʌnset
  1. unmounted
   UK: ʌnmaʊntɪd
foglalat nélkülimn
  1. unset
   USA: ʌ'nse't UK: ʌnset
foglalatoskodiki
  1. busy oneself
   USA: bɪ'ziː· wʌ"nse'lf UK: bɪziː wʌnself
foglaljanak helyetkif
  1. please be seated
   USA: pliː'z biː· siː'tʌ·d UK: pliːz biː siːtɪd
foglalj helyetkif
  1. have a seat
   USA: hæ'v eɪ' siː't UK: hæv eɪ siːt
foglalkozásfn
  1. trade
   USA: treɪ'd UK: treɪd
  1. Így tehát új foglalkozásra tettem szert, s ez rengeteg munkát rakott a vállamra.
    1. I had a new trade now, and plenty of business in it.
  2. vendéglátóipar
    1. the catering trade
  3. Egyesek búcsút mondtak a vidéknek, mások búcsút mondtak a mesterségnek.
    1. Some of them quitted the country, others abandoned the trade.
  4. Minden jelentős, a könyvkiadásról szóló szakmai vásáron és kiállításon részt veszek.
    1. I visit all the major trade fairs and exhibitions in book publishing.
  1. Ki-ki maga mesterségét folytassa.
    1. Every man must walk/labour in his own calling/trade/ /vocation.
  1. station
   USA: steɪ'ʃʌ·n UK: steɪʃn
  1. profession
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·n UK: prəfeʃn
  1. occupation
   USA: ɔ"kyʌ·peɪ'ʃʌ·n UK: ɔkjʊpeɪʃn
  1. Mi a foglalkozása? Taxisofőr vagyok.
    1. What's your occupation? I am a taxi driver.
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. szl lay
   USA: leɪ' UK: leɪ
  1. job
   USA: ʤoʊ'b UK: ʤoʊb
  1. calling
   USA: kɔː'lɪ·ŋ UK: kɔːlɪŋ
  1. business
   USA: bɪ'znʌ·s UK: bɪznəs
foglalkozására nézvekif
  1. by trade
   USA: baɪ' treɪ'd UK: baɪ treɪd
foglalkozására nézve őkif
  1. by profession he is a
   USA: baɪ' prʌ·fe'ʃʌ·n hiː' ʌ·z eɪ' UK: baɪ prəfeʃn hiː ɪz eɪ
foglalkozásimn
  1. occupational
   USA: ɔ·kyʌ·peɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: ɔkjʊpeɪʃnəl
foglalkozási ágfn
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
foglalkozásszerűen űz vmiti
foglalkozást űzkif
  1. ply a trade
   USA: plaɪ' eɪ' treɪ'd UK: plaɪ eɪ treɪd
foglalkoziki
  1. treats
   USA: triː'ts UK: triːts
  1. run on
   USA: rʌ'n ɔ'n UK: rʌn ɔn
  1. handle
   USA: hæ'ndʌ·l UK: hændl
  1. deal with
   USA: diː'l wʌ·ð UK: diːl wɪð
  1. be concerned with
   USA: biː· kʌ·nsəː'nd wʌ·ð UK: biː kənsəːnd wɪð
foglalkozik (gondolattal)i
  1. entertain
   USA: e"nəː·teɪ'n UK: entəteɪn
foglalkozik vmiveli
  1. run on
   USA: rʌ'n ɔ'n UK: rʌn ɔn
  1. engage
   USA: e·ngeɪ'ʤ UK: ɪngeɪʤ
  1. engage in
   USA: e·ngeɪ'ʤ ɪ'n UK: ɪngeɪʤ ɪn
  1. deal with
   USA: diː'l wʌ·ð UK: diːl wɪð
  1. care for
   USA: ke'r frəː· UK: keər fəː
  1. behoove
   USA: bʌ·huː'v
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása