COVID-19 Fight
Összesen 458 találat 9 szótárban.
magába foglali
  1. take in
   USA: teɪ'k ɪ'n UK: teɪk ɪn
  1. subsume
   UK: səbsjuːm
  1. involve
   USA: ɪ"nvɔ'lv UK: ɪnvɔlv
  1. inhere
   UK: ɪnhɪə
  1. imply
   USA: ɪ"mplaɪ' UK: ɪmplaɪ
  1. embrace
   USA: e·mbreɪ's UK: ɪmbreɪs
magában foglali
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. involve
   USA: ɪ"nvɔ'lv UK: ɪnvɔlv
  1. include
   USA: ɪ"nkluː'd UK: ɪnkluːd
  1. implicate
   USA: ɪ'mplɪ·keɪ"t UK: ɪmplɪkɪt
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
  1. comprehend
   USA: kɔ"mpriː·he'nd UK: kɔmprɪhend
rendszerbe foglali
  1. subsume
   UK: səbsjuːm
szabályba foglali
  1. formulate
   USA: fɔː'rmyʌ·leɪ"t UK: fɔːmjʊleɪt
szavakba foglali
  1. word
   USA: wəː'd UK: wəːd
  1. verbalize
   USA: vəː'bʌ·laɪ"z UK: vəːbəlaɪz
  1. couch
   USA: kaʊ'tʃ UK: kaʊtʃ
szillogizmusba foglali
  1. syllogize
   UK: sɪləʤaɪz
szobát foglalkif
  1. make a booking
   USA: meɪ'k eɪ' bʊ'kɪ·ŋ UK: meɪk eɪ bʊkɪŋ
táblázatba foglali
  1. tabulate
   USA: tæ'byʌ·leɪ"t UK: tæbjʊleɪt
  1. schedule
   USA: ske'ʤuː·l UK: ʃedjuːl
újra foglali
  1. remount
   UK: riːmaʊnt
nem foglal állást, várakozó állásponton vani
  1. be sitting on the fence
   USA: biː· sɪ'tɪ·ŋ ɔ'n ðiː· fe'ns UK: biː sɪtɪŋ ɔn ðiː fens
írásba foglalásfn
  1. phrasing
   USA: freɪ'zɪ·ŋ UK: freɪzɪŋ
szabályokba foglalásfn
  1. formulation
   USA: fɔː"rmyuː·leɪ'ʃʌ·n UK: fɔːmjʊleɪʃn
szavakba foglalásfn
  1. phrasing
   USA: freɪ'zɪ·ŋ UK: freɪzɪŋ
táblázatba foglalásfn
  1. tabulation
   USA: tæ"byʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: tæbjʊleɪʃn
gyűrűs foglalatfn
  1. girdle
   USA: gəː'dʌ·l UK: gəːdl
keret, foglalati
  1. curbing
   USA: kəː'bɪ·ŋ UK: kəːbɪŋ
kitartóan foglalatoskodik vmini
konnektor; foglalat, üregfn
  1. socket
   USA: sɔ'kʌ·t UK: sɔkɪt
vmibe foglal (drágakövet)i
  1. set, set
   USA: se't se't UK: set set
lesállást foglal eli
  1. ambush
   USA: æ'mbʊ"ʃ UK: æmbʊʃ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása