COVID-19 Fight
Összesen 458 találat 9 szótárban.
foglalkozásfn
  1. r Stand
   'ʃtant
   1. birtokos eset:
   2. Standes
   3. Stands
  1. e Profession
   profɛ'sioːn
   1. többes szám:
   2. Professionen
   1. birtokos eset:
   2. Profession
  1. s Geschäft
   1. többes szám:
   2. Geschäfte
   1. birtokos eset:
   2. Geschäftes
   3. Geschäfts
  1. r Erwerb
   ɛɐ'vɛɐp
   1. többes szám:
   2. Erwerbe
   1. birtokos eset:
   2. Erwerbes
   3. Erwerbs
  1. e Beschäftigung
   1. többes szám:
   2. Beschäftigungen
   1. birtokos eset:
   2. Beschäftigung
  1. r Beruf
   bə'ruːf
foglalkozásmn
 1. munka melleti
foglalkozási betegségfn
foglalkoztati
foglalófn
  1. e Draufgabe
   1. többes szám:
   2. Draufgaben
   1. birtokos eset:
   2. Draufgabe
 1. jog
  1. s Aufgeld
   1. többes szám:
   2. Aufgelder
   1. birtokos eset:
   2. Aufgeldes
   3. Aufgelds
  1. e Angabe
   'angaːbə
foglaltmn
  1. besetzt
   bə'zɛtst
"foglalt" jelzés (telefon)fn
helyet foglalkif
  1. setzen s.
   'zɛtsən 'ɛs
  1. Platz nehmen
   'plats 'neːmən
helyet foglali
  1. setzen
   'zɛtsən
írásba foglali
magába foglali
  1. umfassen
   ʊm'fasən
  1. befangen
   bə'faŋən
magában foglali
  1. umfassen
   ʊm'fasən
  1. messen
   'mɛsən
  1. irod hegen
   'heːgən
  1. fassen
   'fasən
  1. befangen
   bə'faŋən
kedvenc foglalatosságfn
valamivel foglalkozikkif
nem foglalna helyet ?kif
nem foglaltmn
mit etw. vmivel elmélyülten/alaposan foglalkozikkif
foglalásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása