COVID-19 Fight
Összesen 33 találat 6 szótárban. Részletek
foglalatfn
  1. synopsis, synopses
   UK: sɪnɔpsɪs sɪnɔpsiːz
  1. summary
   USA: sʌ'məː·iː· UK: sʌməriː
  1. socket
   USA: sɔ'kʌ·t UK: sɔkɪt
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. mounting
   USA: maʊ'ntɪ·ŋ UK: maʊntɪŋ
  1. mount
   USA: maʊ'nt UK: maʊnt
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
  1. holder
   USA: hoʊ'ldəː· UK: hoʊldər
  1. chasing
   USA: tʃeɪ'sɪ·ŋ UK: tʃeɪsɪŋ
  1. cell
   USA: se'l UK: sel
  1. casing
   USA: keɪ'sɪ·ŋ UK: keɪsɪŋ
  1. case
   USA: keɪ's UK: keɪs
  1. cap
   USA: kæ'p UK: kæp
foglalatlanmn
  1. unset
   USA: ʌ'nse't UK: ʌnset
  1. unmounted
   UK: ʌnmaʊntɪd
foglalat nélkülimn
  1. unset
   USA: ʌ'nse't UK: ʌnset
foglalatoskodiki
  1. busy oneself
   USA: bɪ'ziː· wʌ"nse'lf UK: bɪziː wʌnself
gyűrűs foglalatfn
  1. girdle
   USA: gəː'dʌ·l UK: gəːdl
keret, foglalati
  1. curbing
   USA: kəː'bɪ·ŋ UK: kəːbɪŋ
kitartóan foglalatoskodik vmini
konnektor; foglalat, üregfn
  1. socket
   USA: sɔ'kʌ·t UK: sɔkɪt
gömb alakú foglalatkif
foglalatfn
  1. Komplex
   kɔm'plɛks
  1. r Inbegriff
   1. többes szám:
   2. Inbegriffe
   1. birtokos eset:
   2. Inbegriffes
   3. Inbegriffs
  1. e Fassung
   'fasʊŋ
   1. többes szám:
   2. Fassungen
   1. birtokos eset:
   2. Fassung
  1. e Einfassung
   1. többes szám:
   2. Einfassungen
   1. birtokos eset:
   2. Einfassung
foglalatoskodiki
foglalatosságfn
  1. e Tätigkeit
   1. többes szám:
   2. Tätigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Tätigkeit
kedvenc foglalatosságfn
foglalatfn
 1. pl izzólámpáé
foglalatfn
 1. égőé vill
foglalatfn
foglalatoskodiki
foglalatnincs
 1. vill
  1. zoccolo
   zóccolo
 2. drágakőhöz
  1. alveolo
   alvéolo
foglalatfn
 1. ékkőhöz
foglalatba helyeznincs
 1. ékkövet
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása