Összesen 17 találat 8 szótárban. Részletek
fogyatékosságfn
  1. vice
   USA: vaɪ's UK: vaɪsiː
  1. infirmity
   USA: ɪ"nfəː'mʌ·tiː· UK: ɪnfəːmɪtiː
  1. fault
   USA: fɔː'lt UK: fɔːlt
  1. blemish
   USA: ble'mɪ·ʃ UK: blemɪʃ
hátrány; fogyatékossági
  1. handicap
   USA: hæ'ndiː·kæ"p UK: hændɪkæp
jellembeli fogyatékosságfn
  1. flaw
   USA: flɔː' UK: flɔː
természetből folyó fogyatékosságkif
  1. intrinsic defect
   USA: ɪ"ntrɪ'nsɪ·k dʌ·fe'kt UK: ɪntrɪnsɪk diːfekt
fogyatékosságfn
  1. e Mangelhaftigkeit
   1. többes szám:
   2. Mangelhaftigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Mangelhaftigkeit
  1. r Mangel
   'maŋəl
   1. birtokos eset:
   2. Mangels
  1. r Fehler
   'feːlɐ
   1. többes szám:
   2. Fehler
   1. birtokos eset:
   2. Fehlers
  1. Defekt
   de'fɛkt
fogyatékosságfn
  1. átv n verrue
  1. átv n tare
 1. ir.tud.
 2. orv
fogyatékosságnincs
fogyatékosságfn
 1. szervi v. funkcionális orv
  1. deficit
   h inv déficit
  1. debole
   h débole
fogyatékosságtudománynincs
örökletes fogyatékosságnincs
 1. testi, szellemi
szellemi fogyatékosságnincs
szervi fogyatékosságnincs
testi fogyatékosságnincs
fogyatékosságnincs
  1. mindnyájunkban vannak fogyatékosságok/hibák
    1. всички сме с -ци
  1. beszédbeli fogyatékosság
    1. ~ в говора
fogyatékosságfn
fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása