COVID-19 Fight
Összesen 24 találat 7 szótárban. Részletek
fondorlatfn
  1. wimple
   UK: wɪmpl
  1. wilful misrepresentation
   UK: wɪlfəl mɪsreprɪzenteɪʃn
  1. pretense
   USA: priː·te'ns UK: prɪtens
  1. pretence
   UK: prɪtens
  1. machination
   USA: mæ"ʃʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: mækɪneɪʃn
  1. intrigue
   USA: ɪ"ntriː'g UK: ɪntriːg
  1. fraud
   USA: frɔː'd UK: frɔːd
  1. biz engineering
   USA: e"nʤʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: enʤɪnɪərɪŋ
  1. szl cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
fondorlatosmn
  1. rég shrewd
   USA: ʃruː'd UK: ʃruːd
  1. malicious
   USA: mʌ·lɪ'ʃʌ·s UK: məlɪʃəs
  1. guileful
   UK: gaɪlfəl
  1. fraudulent
   USA: frɔː'ʤʌ·lʌ·nt UK: frɔːdjʊlənt
  1. átv devious
   USA: diː'viː·ʌ·s UK: diːvɪəs
fondorlatosanhsz
  1. fraudulently
   USA: frɔː'duː·lʌ·ntliː· UK: frɔːdjʊləntliː
fondorlatoskodásfn
  1. chicanery
   USA: ʃɪ·keɪ'nəː·iː· UK: ʃɪkeɪnəriː
fondorlatosságfn
  1. lubricity
   UK: luːbrɪsɪtiː
  1. deviousness
   UK: diːvɪəsnəs
csalárd fondorlattalkif
  1. under false pretenses
   USA: ʌ'ndəː· fɔː'ls priː·te'nsʌ·z UK: ʌndər fɔːls prɪtensɪz
  1. under false pretences
   UK: ʌndər fɔːls prɪtensɪz
  1. under false pretence
   UK: ʌndər fɔːls prɪtens
  1. on false pretenses
   USA: ɔ'n fɔː'ls priː·te'nsʌ·z UK: ɔn fɔːls prɪtensɪz
  1. on false pretences
   UK: ɔn fɔːls prɪtensɪz
fondorlatfn
  1. e Machenschaft
   1. többes szám:
   2. Machenschaften
   1. birtokos eset:
   2. Machenschaft
fondorlatosmn
fondorlatosságfn
  1. e List
   'lɪst
   1. többes szám:
   2. Listen
   1. birtokos eset:
   2. List
fondorlatfn
fondorlatosmn
fondorlatosanhsz
fondorlatnincs
  1. pratica
   prática
  1. intrigo
   tsz: -ghi
  1. insidia
   insídia
  1. imbroglio
   imbróglio
  1. rég gomitolo
   gomítolo
  1. rég girandola
   girándola
  1. ritk cabbala
  1. cabala
   cábala
fondorlatfn
  1. rég galappio
   h
  1. alchimia
   n alchimía, ritk. alchímia
fondorlatos kibúvónincs
  1. sotterfugio
   sotterfúgio
fondorlatosságnincs
fondorlatoknincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása