COVID-19 Fight
Összesen 317 találat 15 szótárban. Részletek
font3
  1. squid
   USA: skwɪ'd UK: skwɪd
  1. plaited
   UK: plætɪd
font (453,6 g)2
  1. pound
   USA: paʊ'nd UK: paʊnd
font, angol pénzegység (szleng)1
  1. quid
   USA: kwɪ'd UK: kwɪd
fontolgat2
  1. deliberate
   USA: dʌ·lɪ'brʌ·t UK: dɪlɪbəreɪt
  1. contemplate
   USA: kɔ'ntʌ·mpleɪ"t UK: kɔntəmpleɪt
  1. bethink
   UK: bɪθɪŋk
fontolgatva4
  1. ruminatingly
   UK: ruːmɪneɪtɪŋliː
fontolgat vmit2
fontolóra vesz2
  1. take into consideration
   USA: teɪ'k ɪ"ntʌ· kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: teɪk ɪntuː kənsɪdəreɪʃn
  1. look into
   USA: lʊ'k ɪ"ntʌ· UK: lʊk ɪntuː
  1. consider
   USA: kʌ·nsɪ'dəː· UK: kənsɪdər
  1. bolt
   USA: boʊ'lt UK: boʊlt
fontos3
  1. weighty
   USA: weɪ'tiː" UK: weɪtiː
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. A cég alapos megfontolás tárgyává teszi a környezeti tényezőket mielőtt új gyáregységet nyit.
    1. The company will give substantial consideration to environmental factors before opening a new plant.
  2. Nincs lényeges változás a munkahelyi körülményekben.
    1. There is no substantial change in conditions at the place of work.
  3. A hotel vendégkörének tekintélyes hányadát a tengerentúli utazók tették ki.
    1. A substantial portion of the hotel clientele was made up of overseas travellers.
  1. stressful
   USA: stre'sfʌ·l UK: stresfʊl
  1. significant
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·nt UK: sɪgnɪfɪkənt
  1. Külföldi részleget nyitni jelentős esemény egy cég életében.
    1. Opening a foreign subsidiary is a significant event in a company's life.
  2. Lényeges különbség van a felnőtt kutyák és a kölyökkutyák táplálása között.
    1. There is a significant difference between feeding an adult dog or a puppy.
  1. serious
   USA: sɪ'riː·ʌ·s UK: sɪərɪəs
  1. Az európai rizspiacot komoly kiegyensúlyozatlanság jellemzi.
    1. The European rice market is in serious unbalance.
  2. A tüdőgyulladás súlyos betegség.
    1. Pneumonia is a serious illness.
  1. relevant
   USA: re'lʌ·vʌ·nt UK: reləvənt
  1. Válaszd ki a számodra fontos kategóriákat.
    1. Select the categories that are relevant to you.
  2. Sajnálom, de az egyéni kívánságaid nem lényegesek az ügyben.
    1. I'm sorry but your personal wishes are not relevant in this case.
  1. operative
   USA: ɔ'pəː·ʌ·tɪ·v UK: ɔpərətɪv
  1. momentous
   USA: moʊ·me'ntʌ·s UK: məmentəs
  1. memorable
   USA: me'məː·ʌ·bʌ·l UK: memərəbl
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
  1. important
   USA: ɪ"mpɔː'rtʌ·nt UK: ɪmpɔːtnt
  1. imperious
   USA: ɪ"mpɪ'riː·ʌ·s UK: ɪmpɪərɪəs
  1. essential
   USA: iː·se'ntʃʌ·l UK: ɪsenʃl
  1. A tájékoztató alapvető fontosságú elemeit rendszeresen aktualizálni kell.
    1. The essential elements of the prospectus must be kept up to date.
  2. Érvelése felvetett néhány lényeges kérdést a tervvel kapcsolatban.
    1. His argument arose some essential questions about the plan.
  1. earnest
   USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
  1. deep
   USA: diː'p UK: diːp
  1. capital
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l UK: kæpɪtəl
  1. be of moment
   USA: biː· ʌ·v moʊ'mʌ·nt UK: biː ɔv moʊmənt
fontosabb2
  1. major
   USA: meɪ'ʤəː· UK: meɪʤər
  1. Minden fontosabb könyvét lefordították franciára és németre.
    1. All her major books have been translated into French and German.
fontos cselekmények1
  1. memorabilia
   USA: me"məː·ʌ·biː'lyʌ·
fontos dolog1
  1. biggie
   USA: bɪ'giː·
fontos ember1
fontos események1
  1. memorabilia
   USA: me"məː·ʌ·biː'lyʌ·
fontos események színtere1
  1. 1.2 theatre
   USA: θiː'ʌ·təː· UK: θɪətər
fontoskodás1
  1. priggishness
   UK: prɪgɪʃnəs
  1. pragmatism
   USA: præ'gmʌ·tɪ"zʌ·m UK: prægmətɪzəm
  1. fuss
   USA: fʌ's UK: fʌs
  1. 1.2 buckram
   UK: bʌkrəm
fontoskodik2
  1. 1.2 potter
   USA: pɔ'təː· UK: pɔtər
  1. look big
   USA: lʊ'k bɪ'g UK: lʊk bɪg
  1. kick up a fuss
   USA: kɪ'k ʌ'p eɪ' fʌ's UK: kɪk ʌp eɪ fʌs
  1. fuss
   USA: fʌ's UK: fʌs
  1. fuss about
   USA: fʌ's ʌ·baʊ't UK: fʌs əbaʊt
fontoskodó3
  1. prissy
   USA: prɪ'siː· UK: prɪsiː
  1. pragmatical
   UK: prægmætɪkəl
  1. pragmatic
   USA: præ·gmæ'tɪ·k UK: prægmætɪk
  1. pompous
   USA: pɔ'mpʌ·s UK: pɔmpəs
  1. 1.1 owlish
   UK: aʊlɪʃ
  1. opinionated
   USA: ʌ·pɪ'nyʌ·neɪ"tʌ·d UK: əpɪnɪəneɪtɪd
  1. officious
   UK: əfɪʃəs
  1. fussy
   USA: fʌ'siː· UK: fʌsiː
  1. fly on the wheel
   USA: flaɪ' ɔ'n ðiː· hwiː'l UK: flaɪ ɔn ðiː wiːl
  1. consequential
   USA: kɔ"nsʌ·kwe'ntʃʌ·l UK: kɔnsɪkwenʃl
  1. bustling
   USA: bʌ'slɪ·ŋ UK: bʌslɪŋ
  1. bumptious
   UK: bʌmpʃəs
fontoskodó ember1
  1. pedant
   UK: pednt
  1. 1.2 panjandrum
   UK: pænʤændrəm
fontoskodó fráter13
  1. fly on the wheel
   USA: flaɪ' ɔ'n ðiː· hwiː'l UK: flaɪ ɔn ðiː wiːl
fontoskodó öntelt kistisztviselő2
  1. bumble
   USA: bʌ'mbʌ·l UK: bʌmbl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása