COVID-19 Fight
Összesen 13 találat 6 szótárban. Részletek
fontoskodómn
  1. prissy
   USA: prɪ'siː· UK: prɪsiː
  1. pragmatical
   UK: prægmætɪkəl
  1. pragmatic
   USA: præ·gmæ'tɪ·k UK: prægmætɪk
  1. pompous
   USA: pɔ'mpʌ·s UK: pɔmpəs
  1. átv owlish
   UK: aʊlɪʃ
  1. opinionated
   USA: ʌ·pɪ'nyʌ·neɪ"tʌ·d UK: əpɪnɪəneɪtɪd
  1. officious
   UK: əfɪʃəs
  1. fussy
   USA: fʌ'siː· UK: fʌsiː
  1. fly on the wheel
   USA: flaɪ' ɔ'n ðiː· hwiː'l UK: flaɪ ɔn ðiː wiːl
  1. consequential
   USA: kɔ"nsʌ·kwe'ntʃʌ·l UK: kɔnsɪkwenʃl
  1. bustling
   USA: bʌ'slɪ·ŋ UK: bʌslɪŋ
  1. bumptious
   UK: bʌmpʃəs
fontoskodó emberfn
  1. pedant
   UK: pednt
  1. biz panjandrum
   UK: pænʤændrəm
fontoskodó fráterkif
  1. fly on the wheel
   USA: flaɪ' ɔ'n ðiː· hwiː'l UK: flaɪ ɔn ðiː wiːl
fontoskodó öntelt kistisztviselői
  1. bumble
   USA: bʌ'mbʌ·l UK: bʌmbl
fontoskodó személyfn
  1. fusspot
   UK: fʌspɔt
  1. busybody
   UK: bɪzɪbɔdiː
fontoskodófn
  1. r Wichtigmacher
   1. többes szám:
   2. Wichtigmacher
   1. birtokos eset:
   2. Wichtigmachers
  1. iron wichtig
   'vɪçtɪç
fontoskodófn
 1. személy
fontoskodómn
fontoskodó, magát vezetőnek képzelő személynincs
fontoskodónincs
  1. modoros/fontoskodó/keresett
    1. ~о държане
kissé fontoskodónincs
fontoskodófn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása