forced landingkif USA: fɔː'rst læ'ndɪ·ŋ UK: fɔːst lændɪŋ
forced ventillationkif UK: fɔːst ventɪleɪʃn
i'm forced to do sokif USA: ɪ'm fɔː'rst tʌ· duː' soʊ'
be forced upon sgi
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása