COVID-19 Fight
Összesen 73 találat 8 szótárban. Részletek
formáli
  1. shape
   USA: ʃeɪ'p UK: ʃeɪp
 1. műv
  1. model
   USA: mɔ'dʌ·l UK: mɔdl
  1. model
   USA: mɔ'dʌ·l UK: mɔdl
  1. frame
   USA: freɪ'm UK: freɪm
  1. form
   USA: fɔː'rm UK: fɔːm
formálásfn
  1. shaping
   USA: ʃeɪ'pɪ·ŋ UK: ʃeɪpɪŋ
  1. framing
   USA: freɪ'mɪ·ŋ UK: freɪmɪŋ
formálhatómn
  1. plastic
   USA: plæ'stɪ·k UK: plæstɪk
  1. átv ductile
   USA: dʌ'ktʌ·l UK: dʌktaɪl
formálhatóságfn
  1. plasticity
   UK: plæstɪsɪtiː
formálismn
 1. fil
  1. formal
   USA: fɔː'rmʌ·l UK: fɔːml
  1. ceremonious
   UK: serɪmoʊnɪəs
formálisanmn
  1. pro forma
   USA: proʊ' fɔː'rmʌ· UK: proʊ fɔːmə
formálissá teszi
  1. formalize
   USA: fɔː'rmʌ·laɪ"z UK: fɔːməlaɪz
formálissá tételfn
  1. formalization
   USA: fɔː'rmʌ·lʌ·zeɪ·ʃʌ·n UK: fɔːməlaɪzeɪʃn
formális szövegkif
  1. boilerplate text
   USA: bɔɪ'ləː·pleɪ"t te'kst UK: bɔɪləpleɪt tekst
formális, udvariasmn
  1. formal
   USA: fɔː'rmʌ·l UK: fɔːml
formálómn
  1. shaping
   USA: ʃeɪ'pɪ·ŋ UK: ʃeɪpɪŋ
  1. formative
   USA: fɔː'rmʌ·tɪ·v UK: fɔːmətɪv
egyénivé formáli
  1. personalize
   USA: pəː'sʌ·nʌ·laɪ"z UK: pəːsənəlaɪz
jogot formáli
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
  1. arrogate
   USA: æ'roʊ·geɪ"t UK: ærəgeɪt
könnyen formálhatómn
  1. waxy
   USA: wæ'ksiː· UK: wæksiː
közvéleményt formáló személykif
  1. opinion leader
   USA: ʌ·pɪ'nyʌ·n liː'dəː· UK: əpɪnɪən liːdər
galacsint gyúr; kis golyókká formáli
formáli
  1. runden
   'rʊndən
  1. manipulieren
   manipu'liːrən
  1. gestalten
   gə'ʃtaltən
  1. gestalten
   gə'ʃtaltən
 1. vill
  1. dressieren
   drɛ'siːrən
formálásfn
  1. e Gestaltung
   gə'ʃtaltʊŋ
   1. többes szám:
   2. Gestaltungen
   1. birtokos eset:
   2. Gestaltung
formálismn
  1. irod pej pauschal
   paʊ'ʃaːl
  1. konventionell
   kɔnvɛntsio'nɛl
  1. formell
   fɔɐ'mɛl
  1. formal
   fɔɐ'maːl
formálófn
 1. műsz
  1. r Former
   'fɔɐmɐ
   1. többes szám:
   2. Former
   1. birtokos eset:
   2. Formers
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása