COVID-19 Fight
fryfn USA: fraɪ' UK: fraɪ
fryfn USA: fraɪ' UK: fraɪ
fryi tni USA: fraɪ' UK: fraɪ
fry in bread crumbsi USA: fraɪ' ɪ'n bre'd krʌ'mz UK: fraɪ ɪn bred krʌmz
fryerfn USA: fraɪ'əː· UK: fraɪər
frying panfn USA: fraɪ'ɪ·ŋ pæ'n UK: fraɪɪŋ pæn
frying-panfn
frypanfn UK: fraɪpæn
small frykif USA: smɔː'l fraɪ' UK: smɔːl fraɪ
pan / frying -kif USA: pæ'n fraɪ'ɪ·ŋ UK: pæn fraɪɪŋ
non-stick frying pankif USA: nɔ·nstɪ'k fraɪ'ɪ·ŋ pæ'n UK: nɔnstɪk fraɪɪŋ pæn
deep fat fryerfn USA: diː'p fæ't fraɪ'əː· UK: diːp fæt fraɪər
deep hot fryerkif USA: diː'p hɔ't fraɪ'əː· UK: diːp hɔt fraɪər
have another fish to fryi USA: hæ'v ʌ·nʌ'ðəː· fɪ'ʃ tʌ· fraɪ' UK: hæv ənʌðər fɪʃ tuː fraɪ
i've other fish to frykif
i have other fish to frykif USA: aɪ' hæ'v ʌ'ðəː· fɪ'ʃ tʌ· fraɪ' UK: aɪ hæv ʌðər fɪʃ tuː fraɪ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása