COVID-19 Fight
Összesen 49 találat 2 szótárban. Részletek
gondol2
  1. közléssel meinen
   'maɪnən
gondol vmit (magában)13
gondola1
 1. 656.7
  1. e Zelle
   'tsɛlə
   1. többes szám:
   2. Zellen
   1. birtokos eset:
   2. Zelle
  1. e Gondel
   'gɔndəl
   1. többes szám:
   2. Gondeln
   1. birtokos eset:
   2. Gondel
gondolat1
  1. e Spur
   'ʃpuːɐ
   1. többes szám:
   2. Spuren
   1. birtokos eset:
   2. Spur
  1. e Idee
   i'deː
   1. többes szám:
   2. Ideeen
   3. Ideee
   1. birtokos eset:
   2. Idee
  1. r Gedanke
   gə'daŋkə
   1. többes szám:
   2. Gedanken
   1. birtokos eset:
   2. Gedankens
gondolataiba merül2
  1. sich in Gedanken vertiefen
   'zɪç 'ɪn gə'daŋkən fɛɐ'tiːfən
gondolatba ott vagyok melletted13
  1. im Gedanken bin ich dort bei dir
   'ɪm gə'daŋkən 'bɪn 'ɪç 'dɔɐt 'baɪ 'diːɐ
gondolatbani3
gondolati3
gondolatjel1
gondolatmenet1
  1. e Konstruktion
   kɔnstrʊk'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Konstruktionen
   1. birtokos eset:
   2. Konstruktion
gondolatokban gazdag3
gondolatolvasás1
gondolatszegénység1
gondolattársítás, asszociáció1
  1. e Assoziation
   asotsia'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Assoziationen
   1. birtokos eset:
   2. Assoziation
gondolható3
gondolj rám !13
gondolj ránk13
  1. gedenke unser
   gə'dɛŋkə 'ʊnzɐ
gondolkodik2
  1. studieren
   ʃtu'diːrən
  1. reflektieren
   reflɛk'tiːrən
  1. meinen
   'maɪnən
gondolkodtató3
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása