COVID-19 Fight
Összesen 134 találat 10 szótárban.
megfelelő gondosság (EU)kif
  1. due diligence
   USA: dyuː' dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: djuː dɪlɪʤəns
megfelelő gondosság (PHARE)kif
  1. due diligence
   USA: dyuː' dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: djuː dɪlɪʤəns
gondol valamire <gondoskodásképpen>kif
  1. take thought for
   USA: teɪ'k θɔː't frəː· UK: teɪk θɔːt fəː
vmi elhárításáról gondoskodiki
vigyáz vre; gondoskodik vrőlkif
előre nem gondoskodómn
  1. improvident
   UK: ɪmprɔvɪdənt
Európai Bizottság - Az Európai Unió legfőbb végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A Bizottság gondoskodik, a Miniszterek Tanácsa által kidolgozott politika érvényesítéséről, az alapszerződések előírákif
gondoshsz
  1. subtil
   zʊp'tiːl
  1. sorgsam
   'zɔɐkzaːm
  1. sorglich
   'zɔɐklɪç
  1. sauber
   'zaʊbɐ
  1. peinlich
   'paɪnlɪç
  1. ordentlich
   'ɔɐdəntlɪç
  1. genau
   gə'naʊ
  1. besorgt
   bə'zɔɐkt
  1. akkurat
   aku'raːt
  1. achtsam
   'axtzaːm
gondosanmn
  1. treulich
   'trɔʏlɪç
gondosanhsz
gondoskodásfn
  1. e Sorge
   'zɔɐgə
   1. többes szám:
   2. Sorgen
   1. birtokos eset:
   2. Sorge
gondoskodiki
  1. versorgen
   fɛɐ'zɔɐgən
  1. versorgen
   fɛɐ'zɔɐgən
  1. sorgen
   'zɔɐgən
gondoskodik vkirőli
  1. umsorgen
   ʊm'zɔɐgən
gondoskodik vmirőli
gondoskodófn
gondoskodómn
gondos, körültekintõ, óvatosmn
  1. subtil
   zʊp'tiːl
gondosságfn
  1. e Sorgfalt
   'zɔɐkfalt
   1. birtokos eset:
   2. Sorgfalt
  1. e Peinlichkeit
   'paɪnlɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Peinlichkeit
  1. e Genauigkeit
   gə'naʊɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Genauigkeit
  1. e Akribie
   akri'biː
   1. birtokos eset:
   2. Akribie
  1. e Achtsamkeit
   'axtzaːmkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Achtsamkeit
gondosfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása