COVID-19 Fight
gondoskodiki
  1. see to
   USA: siː' tʌ· UK: siː tuː
  1. see after
   USA: siː' æ'ftəː· UK: siː ɑftər
  1. provide
   USA: prʌ·vaɪ'd UK: prəvaɪd
  1. átv provide
   USA: prʌ·vaɪ'd UK: prəvaɪd
  1. maintain
   USA: meɪ·nteɪ'n UK: meɪnteɪn
  1. look after
   USA: lʊ'k æ'ftəː· UK: lʊk ɑftər
  1. ensure
   USA: ʌ·nʃʊ'r UK: ɪnʃʊər
  1. cater
   USA: keɪ'təː· UK: keɪtər
gondoskodik a fedezetrőli
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
gondoskodik vkirőli
  1. fend for sy
   USA: fe'nd frəː· saɪ'
  1. do for
   USA: duː' frəː· UK: duː fəː
gondoskodik vmirölkif
gondoskodik vmirőli
  1. see, saw, seen
   USA: siː' sɔː' siː'n UK: siː sɔː siːn
  1. provide for
   USA: prʌ·vaɪ'd frəː· UK: prəvaɪd fəː
  1. do for
   USA: duː' frəː· UK: duː fəː
gondoskodik/ellát/megfelel helyettei
  1. do for
   USA: duː' frəː· UK: duː fəː
törödik, gondoskodiki
  1. care
   USA: ke'r UK: keər
vmi elhárításáról gondoskodiki
vigyáz vre; gondoskodik vrőlkif
Európai Bizottság - Az Európai Unió legfőbb végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A Bizottság gondoskodik, a Miniszterek Tanácsa által kidolgozott politika érvényesítéséről, az alapszerződések előírákif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása