COVID-19 Fight
Összesen 19 találat 6 szótárban. Részletek
gondozásfn
  1. servicing
   USA: səː'vʌ·sɪ·ŋ UK: səːvɪsɪŋ
  1. nurture
   USA: nəː'tʃəː· UK: nəːtʃər
  1. nursing
   USA: nəː'sɪ·ŋ UK: nəːsɪŋ
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. looking after
   USA: lʊ'kɪ·ŋ æ'ftəː· UK: lʊkɪŋ ɑftər
  1. care
   USA: ke'r UK: keər
  1. A gondozás színvonala a helyi kórházban kiváló.
    1. The standard of care at our local hospital is excellent.
  1. attention
   USA: ʌ·te'nʃʌ·n UK: ətenʃn
  1. Nincs szükségem gyógyszeres kezelésre.
    1. I don't need medical attention.
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
  1. Hollingsworth testvérinél is testvéribb gondozása kimondhatatlanul jólesett nekem.
    1. Hollingsworth's more than brotherly attendance gave me inexpressible comfort.
gondozás nélkülimn
  1. unattended
   USA: ʌ·nʌ·te'ndʌ·d UK: ʌnətendɪd
anyai gondozásfn
  1. mothering
   USA: mʌ'ðəː·ɪ·ŋ UK: mʌðərɪŋ
anyai gondozásban részesíti
  1. mother
   USA: mʌ'ðəː· UK: mʌðər
elöregedett élőfák gondozásakif
  1. timber surgery
   USA: tɪ'mbəː· səː'ʤəː·iː· UK: tɪmbər səːʤəriː
sérült élőfák gondozásakif
  1. timber surgery
   USA: tɪ'mbəː· səː'ʤəː·iː· UK: tɪmbər səːʤəriː
gondozásfn
  1. e Ziehe
   'tsiːə
   1. birtokos eset:
   2. Ziehe
  1. e Pflege
   'pfleːgə
   1. birtokos eset:
   2. Pflege
  1. e Hut
   'huːt
   1. birtokos eset:
   2. Hut
gondozásnincs
 1. háztartásé, jószágé stb.
 2. háztartásé, jószágé stb.
 3. gyerekeké, öregeké
állami gondozásnincs
családi gondozásnincs
 1. időseké, betegeké
X.Y. gondozásában / szerkesztésébennincs
házi ápolás / gondozásfn
gondozásnincs
  1. baromfitartás, majorságtartás, baromfigondozás
    1. ~ на птици
gondozásba vesznincs
gondozásba vételnincs
intézeti gondozásba vesznincs
gondozási támogatás
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása