COVID-19 Fight
gyülekezetfn
  1. turnout
   USA: təː'naʊ"t UK: təːnaʊt
  1. party
   USA: pɔ'rtiː· UK: pɑtiː
  1. muster
   USA: mʌ'stəː· UK: mʌstər
  1. gathering
   USA: gæ'ðəː·ɪ·ŋ UK: gæðərɪŋ
 1. tört
  1. US convention
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·n UK: kənvenʃn
  1. congregation
   USA: kɔ"ŋgrʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: kɔŋgrɪgeɪʃn
  1. assembly
   USA: ʌ·se'mbliː· UK: əsembliː
  1. Ezekkel a szavakkal feloszlatta a gyűlést.
    1. And when he had said these things, he dismissed the assembly.
  2. Azután Dávid így szólt az egész gyülekezethez: Dicsőítsétek az Urat, a ti Isteneteket!
    1. And David commanded all the assembly: Bless the Lord our God.
  1. assemblage
   USA: ʌ·se'mblʌ·ʤ UK: əsemblɪʤ
gyülekezetet illetőmn
  1. conventional
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l UK: kənvenʃənl
gyülekezetimn
 1. vall
  1. congregational
   USA: kɔ"ŋgrʌ·geɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: kɔŋgrɪgeɪʃnəl
ünnepélyes gyülekezetfn
 1. vall
  1. rég consistory
   UK: kənsɪstəriː
bíborosok gyülekezetefn
 1. vall
  1. consistory
   UK: kənsɪstəriː
boszorkányok gyülekezetefn
  1. coven
   USA: koʊ'vʌ·n UK: kʌvn
anglikán egyház országos gyülekezetefn
  1. Church Assembly
   USA: tʃəː'tʃ ʌ·se'mbliː· UK: tʃəːtʃ əsembliː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása