COVID-19 Fight
Összesen 26 találat 7 szótárban. Részletek
gyűlésfn
  1. sitting
   USA: sɪ'tɪ·ŋ UK: sɪtɪŋ
  1. session
   USA: se'ʃʌ·n UK: seʃn
  1. Mutatja, egy szakaszban mennyi kérdést tesz fel a program.
    1. It shows how many questions are asked in one session.
  1. proceedings
   USA: prʌ·siː'dɪ·ŋz UK: prəsiːdɪŋz
  1. pow-wow
   USA: paʊ'waʊ" UK: paʊwaʊ
  1. US meeting
   USA: miː'tɪ·ŋ UK: miːtɪŋ
  1. function
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·n UK: fʌŋkʃn
  1. festering
   USA: fe'stəː·ɪ·ŋ UK: festərɪŋ
  1. US convention
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·n UK: kənvenʃn
  1. assembly
   USA: ʌ·se'mbliː· UK: əsembliː
  1. Ezekkel a szavakkal feloszlatta a gyűlést.
    1. And when he had said these things, he dismissed the assembly.
  2. Azután Dávid így szólt az egész gyülekezethez: Dicsőítsétek az Urat, a ti Isteneteket!
    1. And David commanded all the assembly: Bless the Lord our God.
gyűlésre vonatkozómn
  1. conventional
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l UK: kənvenʃənl
gyűlést megnyit/gyűlés részvevőit rendre utasítjakif
  1. call a meeting to order
   USA: kɔː'l eɪ' miː'tɪ·ŋ tʌ· ɔː'rdəː· UK: kɔːl eɪ miːtɪŋ tuː ɔːdər
egyházi gyűlésfn
  1. convocation
   USA: kɔ"nvʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: kɔnvəkeɪʃn
pártvezetőségi gyűlésfn
 1. pol
  1. pej US caucus
   USA: kɔ'kʌ·s UK: kɔːkəs
birodalmi gyűlési határozatfn
 1. tört
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
káptalani gyűlésteremfn
  1. chapter-house
   UK: tʃæptəhaʊs
gyűlés1
  1. e Versammlung
   fɛɐ'zamlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Versammlungen
   1. birtokos eset:
   2. Versammlung
  1. e Tagung
   'taːgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Tagungen
   1. birtokos eset:
   2. Tagung
  1. 3.3 s Meeting
   'miːtɪŋ
   1. többes szám:
   2. Meetings
   1. birtokos eset:
   2. Meetings
  1. r Konvent
   kɔn'vɛnt
   1. többes szám:
   2. Konvente
   1. birtokos eset:
   2. Konventes
   3. Konvents
gyűlés1
káptalani gyűlésterem1
gyűlésfn
gyűlési határozatok gyűjteményefn
 1. egyh. vagy civil
gyűlésteremnincs
  1. rég parlatorio
   parlatório
presbitériumi gyűlésnincs
 1. skót evangélikus egyh.
  1. sinodo
   sínodo
tartományi gyűlésnincs
választási gyűlésnincs
szabadtéri gyűlés, megmozdulásnincs
  1. presidio
   tsz: -di -dii presídio
elnököl a gyűlésennincs
szabadok törvényhozó és törvénykező gyűlésenincs
 1. ókori germán népeknél
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása