COVID-19 Fight
COVID-19 Fight
Összesen 284 találat 10 szótárban. Részletek
gyengélkedő szobafn
  1. infirmary
   USA: ɪ"nfəː'məː·iː· UK: ɪnfəːməriː
gyengémkif
  1. point / my weak -
   USA: pɔɪ'nt maɪ' wiː'k UK: pɔɪnt maɪ wiːk
gyengénhsz
  1. weakly
   USA: wiː'kliː· UK: wiːkliː
  1. poorly
   USA: pʊ'rliː· UK: pʊəliː
  1. low
   USA: loʊ' UK: loʊ
  1. A joghurt igen csekély mennyiségű tejcukrot tartalmazhat.
    1. Yoghurt may contain a very low amount of lactose.
  2. Gondold át mielőtt döntesz - mondta csendes hangon.
    1. Think it over before you decide - he said in a low voice.
  3. Valamennyien nagyon mélyen meghajoltak királynőjük előtt.
    1. They all bowed very low to their Queen.
  1. be poorly
   USA: biː· pʊ'rliː· UK: biː pʊəliː
gyengén előhívottmn
 1. fényk
  1. underdeveloped
   USA: ʌ"ndəː·dɪ·ve'lʌ·pt UK: ʌndədɪveləpt
gyengén megüti
  1. tap
   USA: tæ'p UK: tæp
gyengén megy az üzletkif
  1. business is slack
   USA: bɪ'znʌ·s ʌ·z slæ'k UK: bɪznəs ɪz slæk
gyengén szerepeli
  1. cut a poor figure
   USA: kʌ't eɪ' pʊ'r fɪ'gyəː· UK: kʌt eɪ pʊər fɪgər
gyengén üti
 1. sp
  1. snick
   UK: snɪk
a gyengébb nemkif
  1. the weaker sex
   USA: ðiː· wiː'kəː· se'ks UK: ðiː wiːkər seks
  1. the softer sex
   USA: ðiː· sɔ'ftəː· se'ks UK: ðiː sɔftər seks
  1. the gentler sex
   USA: ðiː· ʤe'ntləː· se'ks UK: ðiː ʤentlər seks
  1. the gentle sex
   USA: ðiː· ʤe'nʌ·l se'ks UK: ðiː ʤentl seks
  1. the fair sex
   USA: ðiː· fe'r se'ks UK: ðiː feər seks
finoman, gyengéden, óvatosanhsz
  1. gently
   USA: ʤe'ntliː· UK: ʤentliː
penge gyengéjefn
 1. sp
  1. foible
   USA: fɔɪ'bʌ·l UK: fɔɪbl
a gyengéje a(z)kif
  1. he has a fail for
   USA: hiː' hʌ·z eɪ' feɪ'l frəː· UK: hiː hæz eɪ feɪl fəː
betegeskedés, gyengélkedésfn
  1. ailment
   USA: eɪ'lmʌ·nt UK: eɪlmənt
elég gyengén sikerültkif
  1. it was rather a failure
   USA: ʌ·t wʌ·z rʌ'ðəː· eɪ' feɪ'lyəː· UK: ɪt wɔz rɑðər eɪ feɪljər
gyengemn
 1. pl. popkoncert
  1. diák schlaff
   'ʃlaf
gyengemn
  1. zart
   'tsaːɐt
  1. unscharf
   'ʊnʃaɐf
  1. schwach
   'ʃvax
  1. schlecht
   'ʃlɛçt
  1. schlapp
   'ʃlap
  1. mild
   'mɪlt
  1. leise
   'laɪzə
  1. leid
   'laɪt
  1. jung
   'ʝʊŋ
 1. vad
  1. gering
   gə'rɪŋ
  1. flau
   'flaʊ
  1. delikat
   deli'kaːt
gyengeelméjûmn
gyengeelméjűmn
gyengeelméjűségfn
gyenge húskif
  1. junges Fleisch
   'ʝʊŋəs 'flaɪʃ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása