Összesen 284 találat 10 szótárban. Részletek
gyengélkedő szoba1
  1. infirmary
   USA: ɪ"nfəː'məː·iː· UK: ɪnfəːməriː
gyengém13
  1. point / my weak -
   USA: pɔɪ'nt maɪ' wiː'k UK: pɔɪnt maɪ wiːk
gyengén4
  1. weakly
   USA: wiː'kliː· UK: wiːkliː
  1. poorly
   USA: pʊ'rliː· UK: pʊəliː
  1. low
   USA: loʊ' UK: loʊ
  1. A joghurt igen csekély mennyiségű tejcukrot tartalmazhat.
    1. Yoghurt may contain a very low amount of lactose.
  2. Gondold át mielőtt döntesz - mondta csendes hangon.
    1. Think it over before you decide - he said in a low voice.
  3. Valamennyien nagyon mélyen meghajoltak királynőjük előtt.
    1. They all bowed very low to their Queen.
  1. be poorly
   USA: biː· pʊ'rliː· UK: biː pʊəliː
gyengén előhívott3
 1. 77
  1. underdeveloped
   USA: ʌ"ndəː·dɪ·ve'lʌ·pt UK: ʌndədɪveləpt
gyengén megüt2
  1. tap
   USA: tæ'p UK: tæp
gyengén megy az üzlet13
  1. business is slack
   USA: bɪ'znʌ·s ʌ·z slæ'k UK: bɪznəs ɪz slæk
gyengén szerepel2
  1. cut a poor figure
   USA: kʌ't eɪ' pʊ'r fɪ'gyəː· UK: kʌt eɪ pʊər fɪgər
gyengén üt2
 1. 796
  1. snick
   UK: snɪk
a gyengébb nem13
  1. the weaker sex
   USA: ðiː· wiː'kəː· se'ks UK: ðiː wiːkər seks
  1. the softer sex
   USA: ðiː· sɔ'ftəː· se'ks UK: ðiː sɔftər seks
  1. the gentler sex
   USA: ðiː· ʤe'ntləː· se'ks UK: ðiː ʤentlər seks
  1. the gentle sex
   USA: ðiː· ʤe'nʌ·l se'ks UK: ðiː ʤentl seks
  1. the fair sex
   USA: ðiː· fe'r se'ks UK: ðiː feər seks
finoman, gyengéden, óvatosan4
  1. gently
   USA: ʤe'ntliː· UK: ʤentliː
penge gyengéje1
 1. 796
  1. foible
   USA: fɔɪ'bʌ·l UK: fɔɪbl
a gyengéje a(z)13
  1. he has a fail for
   USA: hiː' hʌ·z eɪ' feɪ'l frəː· UK: hiː hæz eɪ feɪl fəː
betegeskedés, gyengélkedés1
  1. ailment
   USA: eɪ'lmʌ·nt UK: eɪlmənt
elég gyengén sikerült13
  1. it was rather a failure
   USA: ʌ·t wʌ·z rʌ'ðəː· eɪ' feɪ'lyəː· UK: ɪt wɔz rɑðər eɪ feɪljər
gyengemn
 1. pl. popkoncert
  1. diák schlaff
   'ʃlaf
gyengemn
  1. zart
   'tsaːɐt
  1. unscharf
   'ʊnʃaɐf
  1. schwach
   'ʃvax
  1. schlecht
   'ʃlɛçt
  1. schlapp
   'ʃlap
  1. mild
   'mɪlt
  1. leise
   'laɪzə
  1. leid
   'laɪt
  1. jung
   'ʝʊŋ
 1. vad
  1. gering
   gə'rɪŋ
  1. flau
   'flaʊ
  1. delikat
   deli'kaːt
gyengeelméjûmn
gyengeelméjűmn
gyengeelméjűségfn
gyenge húskif
  1. junges Fleisch
   'ʝʊŋəs 'flaɪʃ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása