Összesen 36 találat 6 szótárban. Részletek
hátráli
 1. kat
  1. retreat
   USA: riː·triː't UK: rɪtriːt
 2. kat
  1. recoil
   USA: riː·kɔɪ'l UK: rɪkɔɪl
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
  1. recede
   USA: rʌ·siː'd UK: rɪsiːd
  1. lose ground
   USA: luː'z graʊ'nd UK: luːz graʊnd
  1. give ground
   USA: gɪ'v graʊ'nd UK: gɪv graʊnd
  1. flinch
   USA: flɪ'ntʃ UK: flɪntʃ
 3. kat
  1. fall back
   USA: fɔ'l bæ'k UK: fɔːl bæk
  1. back
   USA: bæ'k UK: bæk
  1. back
   USA: bæ'k UK: bæk
hátrálásfn
  1. shrink
   USA: ʃrɪ'ŋk UK: ʃrɪŋk
  1. regression
   USA: rʌ·gre'ʃʌ·n UK: rɪgreʃn
 1. kat
  1. recoiling
   UK: rɪkɔɪlɪŋ
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
hátrálékba kerüli
  1. fall into arrears
   USA: fɔ'l ɪ"ntʌ· əː·ɪ'rz UK: fɔːl ɪntuː ərɪəz
hátrálómn
 1. kat
  1. retiring
   USA: riː·taɪ'rɪ·ŋ UK: rɪtaɪərɪŋ
  1. receding
   USA: riː·siː'dɪ·ŋ UK: rɪsiːdɪŋ
  1. goer back
   USA: goʊ'əː· bæ'k UK: goʊə bæk
hátráltati
  1. set back
   USA: se't bæ'k UK: set bæk
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
  1. back
   USA: bæ'k UK: bæk
hátráltatásfn
  1. setback
   USA: se'tbæ"k UK: setbæk
  1. retardation
   USA: riː·tɔ·rdeɪ'ʃʌ·n UK: riːtɑdeɪʃn
  1. encumbrance
   UK: ɪnkʌmbrəns
hátrálvakif
  1. stern foremost
   USA: stəː'n fɔː'rmoʊ"st UK: stəːn fɔːmoʊst
hátrálva kimegyi
  1. back out
   USA: bæ'k aʊ't UK: bæk aʊt
hátráli
hátrálásfn
  1. főként kat. s Rückzug
hátráltati
hátráli
 1. hajó, szekér
hátrálásfn
hátráltati
hátrálásfn
  1. ritk recesso
   0
hátrálómn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása