Összesen 252 találat 9 szótárban. Részletek
hátrafn
  1. right-about
   UK: raɪtəbaʊt
  1. over
   USA: oʊ'vəː· UK: oʊvər
  1. backwards
   USA: bæ'kwəː·dz UK: bækwədz
  1. backward
   USA: bæ'kwəː·d UK: bækwəd
  1. aback
   USA: ʌ·bæ'k UK: əbæk
hátraarcfn
  1. right-about turn
   UK: raɪtəbaʊt təːn
  1. right-about face
   UK: raɪtəbaʊt feɪs
hátra arcfn
  1. about-face
   UK: əbaʊtfeɪs
  1. about turn
   USA: ʌ·baʊ't təː'n UK: əbaʊt təːn
hátra arc!kif
  1. face about!
   USA: feɪ's ʌ·baʊ't UK: feɪs əbaʊt
  1. about turn!
   USA: ʌ·baʊ't təː'n UK: əbaʊt təːn
  1. about face!
   USA: ʌ·baʊ't feɪ's UK: əbaʊt feɪs
hátraarc/hátra arc!kif
  1. right-about face
   UK: raɪtəbaʊt feɪs
hátraarcot csináli
  1. change about
   USA: tʃeɪ'nʤ ʌ·baʊ't UK: tʃeɪnʤ əbaʊt
hátra arcot csináli
  1. face about
   USA: feɪ's ʌ·baʊ't UK: feɪs əbaʊt
hátradönthető üléskif
hátradőli
  1. sit back
   USA: sɪ't bæ'k UK: sɪt bæk
  1. lie back
   USA: laɪ' bæ'k UK: laɪ bæk
  1. fall back
   USA: fɔ'l bæ'k UK: fɔːl bæk
hátradőlnii
  1. lean back
   USA: liː'n bæ'k UK: liːn bæk
hátradőlőmn
  1. reclined
   UK: rɪklaɪnd
hátradőltmn
  1. reclined
   UK: rɪklaɪnd
hátradőlve üli
  1. sit back
   USA: sɪ't bæ'k UK: sɪt bæk
hátraesiki
  1. fall back
   USA: fɔ'l bæ'k UK: fɔːl bæk
hátraesztergálásfn
 1. műsz
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
hátrafelehsz
  1. backwards
   USA: bæ'kwəː·dz UK: bækwədz
hátrafeléhsz
  1. run of the
   USA: rʌ'n ʌ·v ðiː· UK: rʌn ɔv ðiː
  1. get sy'
   USA: gɪ't saɪ'
  1. behindhand
   UK: bɪhaɪndhænd
  1. back
   USA: bæ'k UK: bæk
  1. back door
   USA: bæ'k dɔː'r UK: bæk dɔːr
  1. astern
   UK: əstəːn
 1. hajó
  1. aft
   USA: æ'ft UK: ɑft
hátra(felé)hsz
 1. hajó
  1. astern
   UK: əstəːn
hátrafelé hajlik (homlok)i
  1. recede
   USA: rʌ·siː'd UK: rɪsiːd
hátrafelé haladói
  1. retrograde
   USA: re'trʌ·greɪ"d UK: retrəgreɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása