COVID-19 Fight
házasság1
  1. wedlock
   USA: we'dlɔ"k UK: wedlɔk
  1. union
   USA: yuː'nyʌ·n UK: juːnɪən
  1. 1.2 splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
  1. matrimony
   USA: mæ'trʌ·moʊ"niː· UK: mætrɪməniː
  1. match
   USA: mæ'tʃ UK: mætʃ
  1. Ez a házasság mindenki megelégedésére szolgálna.
    1. It is a match that must give universal satisfaction.
  1. married life
   USA: me'riː·d laɪ'f UK: mærɪd laɪf
  1. marriage
   USA: me'rɪ·ʤ UK: mærɪʤ
  1. 6.3 hymen
   USA: haɪ'mʌ·n UK: haɪmən
házasság előtti3
  1. prenuptial
   USA: priː·nʌ'pʃʌ·l
  1. premarital
   USA: priː·me'rʌ·tʌ·l UK: priːmærɪtl
házasság igája13
  1. matrimonial tether
   USA: mæ"trʌ·moʊ'niː·ʌ·l te'ðəː· UK: mætrɪmoʊnɪəl teðər
házasság igájába fog2
  1. 1.2 yoke
   USA: yoʊ'k UK: joʊk
házasság kihírdetése1
  1. banns
   UK: bænz
házasság közvetitö1
  1. dating agency
   USA: deɪ'tɪ·ŋ eɪ'ʤʌ·nsiː· UK: deɪtɪŋ eɪʤənsiː
  1. agency / dating -
   USA: eɪ'ʤʌ·nsiː· deɪ'tɪ·ŋ UK: eɪʤənsiː deɪtɪŋ
házasságból született gyermek1
  1. legitimate
   USA: lʌ·ʤɪ'tʌ·mʌ·t UK: lɪʤɪtɪmeɪt
  1. born in wedlock
   USA: bɔː'rn ɪ'n we'dlɔ"k UK: bɔːn ɪn wedlɔk
házassági3
  1. matrimonial
   USA: mæ"trʌ·moʊ'niː·ʌ·l UK: mætrɪmoʊnɪəl
  1. marital
   USA: me'rʌ·tʌ·l UK: mærɪtl
  1. conjugal
   USA: kɔ'nʤʌ·gʌ·l UK: kɔnʤʊgəl
házassági ajánlat1
  1. propose marriage
   USA: prʌ·poʊ'z me'rɪ·ʤ UK: prəpoʊz mærɪʤ
házassági ajánlatot tesz2
  1. propose
   USA: prʌ·poʊ'z UK: prəpoʊz
házassági anyakönyvi kivonat13
  1. marriage lines
   USA: me'rɪ·ʤ laɪ'nz UK: mærɪʤ laɪnz
  1. marriage certificate
   USA: me'rɪ·ʤ səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: mærɪʤ sətɪfɪkeɪt
  1. certificate / marriage -
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t me'rɪ·ʤ UK: sətɪfɪkeɪt mærɪʤ
házassági anyakönyvvezetés13
  1. registration of marriage
   USA: re"ʤʌ·streɪ'ʃʌ·n ʌ·v me'rɪ·ʤ UK: reʤɪstreɪʃn ɔv mærɪʤ
házassági bontóítélet1
  1. divorce
   USA: dɪ·vɔː'rs UK: dɪvɔːs
házassági kötöttség13
  1. matrimonial tether
   USA: mæ"trʌ·moʊ'niː·ʌ·l te'ðəː· UK: mætrɪmoʊnɪəl teðər
házassági szerződés13
  1. marriage settlement
   USA: me'rɪ·ʤ se'tʌ·lmʌ·nt UK: mærɪʤ setlmənt
házassági tanácsadó1
  1. marriage guidance counsellor
   USA: me'rɪ·ʤ gaɪ'dʌ·ns kaʊ'nsləː· UK: mærɪʤ gaɪdns kaʊnsələr
házassági ígéret megszegése13
  1. breach of promise
   USA: briː'tʃ ʌ·v prɔ'mʌ·s UK: briːtʃ ɔv prɔmɪs
házasságkötés1
  1. marriage
   USA: me'rɪ·ʤ UK: mærɪʤ
házasságkötési szertartás13
  1. nuptial ceremony
   USA: nʌ'ptʃʌ·l se'rʌ·moʊ"niː· UK: nʌpʃl serɪməniː
házasságközvetítő1
  1. marriage broker
   USA: me'rɪ·ʤ broʊ'kəː· UK: mærɪʤ broʊkər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása