COVID-19 Fight
házasságot köti
  1. they got married
   USA: ðeɪ' gɔ't me'riː·d UK: ðeɪ gɔt mærɪd
  1. make a match
   USA: meɪ'k eɪ' mæ'tʃ UK: meɪk eɪ mætʃ
  1. make a match of it
   USA: meɪ'k eɪ' mæ'tʃ ʌ·v ʌ·t UK: meɪk eɪ mætʃ ɔv ɪt
  1. get spliced
   USA: gɪ't splaɪ'st UK: get splaɪst
  1. get married
   USA: gɪ't me'riː·d UK: get mærɪd
  1. contract a marriage
   USA: kʌ·ntræ'kt eɪ' me'rɪ·ʤ UK: kɔntrækt eɪ mærɪʤ
házasságot köt, megházasodik vkivelkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása