COVID-19 Fight
Összesen 440 találat 10 szótárban. Részletek
hírfn
  1. word
   USA: wəː'd UK: wəːd
  1. tidings
   USA: taɪ'dɪ·ŋz UK: taɪdɪŋz
  1. rumour
   USA: ruː"məː· UK: ruːmər
  1. rumor
   USA: ruː'məː·
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. Amikor ezek a hírek a lapokban megjelentek, már ismét Washingtonban voltam.
    1. At the time when the newspapers were filled with these reports, I was again in Washington.
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. Egy különleges tudósítást láthatnak a koronázási szertartásról.
    1. This is a special report on the coronation ceremony. (TV)
  2. Haborús tudósítónk, Larry Greene legfrissebb tudósításában arról számolt be, hogy a felek megegyeztek a tűzszünetben.
    1. In his latest dispatch, Larry Greene, our war correspondent, reported that a ceasefire had been agreed by both parties.
    1. In his latest dispatch, Larry Greene, our war correspondent, reported that a ceasefire had been agreed by both parties.
  1. szl AUS oil
   USA: ɔɪ'l UK: ɔɪl
  1. news
   USA: nyuː'z UK: njuːz
  1. A rossz hír szárnyon jár, a jó alig kullog.
    1. Bad news travels fast.
  1. item
   USA: aɪ'tʌ·m UK: aɪtəm
  1. intelligence
   USA: ɪ"nte'lʌ·ʤʌ·ns UK: ɪntelɪʤəns
  1. information
   USA: ɪ"nfɔː'rmeɪ'ʃʌ·n UK: ɪnfəmeɪʃn
  1. fame
   USA: feɪ'm UK: feɪm
  1. distinction
   USA: dɪ"stɪ'ŋkʃʌ·n UK: dɪstɪŋkʃn
  1. buzz
   USA: bʌ'z UK: bʌz
híradásfn
  1. message
   USA: me'sʌ·ʤ UK: mesɪʤ
híradástechnikafn
  1. communication engineering
   USA: kʌ·myuː"nʌ·keɪ'ʃʌ·n e"nʤʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: kəmjuːnɪkeɪʃn enʤɪnɪərɪŋ
híradófn
  1. topicalities
   UK: tɔpɪkælɪtɪz
 1. film
  1. topical
   USA: tɔ'pɪ·kʌ·l UK: tɔpɪkl
  1. newsreel
   USA: nuː'zriː"l UK: njuːzriːl
híradóközpontkif
  1. signal centre
   USA: sɪ'gnʌ·l se'ntəː· UK: sɪgnəl sentər
  1. signal center
   USA: sɪ'gnʌ·l se'nəː· UK: sɪgnəl sentə
híradó mozikif
  1. news theatre
   USA: nyuː'z θiː'ʌ·təː· UK: njuːz θɪətər
  1. news cinema
   USA: nyuː'z sɪ'nʌ·mʌ· UK: njuːz sɪnəmə
híradósfn
  1. signaller
   UK: sɪgnələr
  1. signaler
   UK: sɪgnələr
híranyagfn
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
  1. Haborús tudósítónk, Larry Greene legfrissebb tudósításában arról számolt be, hogy a felek megegyeztek a tűzszünetben.
    1. In his latest dispatch, Larry Greene, our war correspondent, reported that a ceasefire had been agreed by both parties.
    1. In his latest dispatch, Larry Greene, our war correspondent, reported that a ceasefire had been agreed by both parties.
  1. copy
   USA: kɔ'piː· UK: kɔpiː
híranyagközlésfn
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
hírből ismeri
  1. know of
   USA: noʊ' ʌ·v UK: noʊ ɔv
  1. know by repute
   USA: noʊ' baɪ' riː·pyuː't UK: noʊ baɪ rɪpjuːt
híred nagyon elszomorítkif
  1. your news distresses me greatly
   USA: yʊ'r nyuː'z dɪ"stre'sʌ·z miː' greɪ'tliː· UK: jɔːr njuːz dɪstresɪz miː greɪtliː
híred nagyon lesújtkif
  1. your news distresses me greatly
   USA: yʊ'r nyuː'z dɪ"stre'sʌ·z miː' greɪ'tliː· UK: jɔːr njuːz dɪstresɪz miː greɪtliː
híred nagyon leverkif
  1. your news distresses me greatly
   USA: yʊ'r nyuː'z dɪ"stre'sʌ·z miː' greɪ'tliː· UK: jɔːr njuːz dɪstresɪz miː greɪtliː
híre jári
  1. get about
   USA: gɪ't ʌ·baʊ't UK: get əbaʊt
hírekfn
  1. news
   USA: nyuː'z UK: njuːz
  1. news bulletin
   USA: nyuː'z bʊ'lʌ·tʌ·n UK: njuːz bʊlətɪn
  1. advices
   UK: ədvaɪsɪz
híreket mondunkkif
  1. here is the news
   USA: hɪ'r ʌ·z ðiː· nyuː'z UK: hɪər ɪz ðiː njuːz
híre megykif
  1. take wind
   USA: teɪ'k wɪ'nd UK: teɪk wɪnd
hírértékűmn
  1. newsworthy
   USA: nuː'zwəː"ðiː· UK: njuːzwəːðiː
híresmn
  1. reputed
   USA: riː·pyuː'tʌ·d UK: rɪpjuːtɪd
  1. reputable
   USA: re'pyʌ·tʌ·bʌ·l UK: repjʊtəbl
  1. renowned
   USA: rʌ·naʊ'nd UK: rɪnaʊnd
  1. noted
   USA: noʊ'tʌ·d UK: noʊtɪd
  1. memorable
   USA: me'məː·ʌ·bʌ·l UK: memərəbl
  1. illustrious
   USA: ʌ·lʌ'striː·ʌ·s UK: ɪlʌstrɪəs
  1. famous
   USA: feɪ'mʌ·s UK: feɪməs
  1. famed
   USA: feɪ'md UK: feɪmd
  1. celebrated
   USA: se'lʌ·breɪ"tʌ·d UK: selɪbreɪtɪd
híres emberfn
  1. notability
   UK: noʊtəbɪlɪtiː
  1. name
   USA: neɪ'm UK: neɪm
  1. celebrity
   USA: sʌ·le'brʌ·tiː· UK: sɪlebrɪtiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása