COVID-19 Fight
Összesen 166 találat 9 szótárban. Részletek
hősfn
  1. hero
   USA: hiː'roʊ· UK: hɪəroʊ
  1. doughty
   USA: dɔː'tiː· UK: daʊtiː
hőségfn
  1. fry
   USA: fraɪ' UK: fraɪ
hőség; (fel)melegít (ételt)fn
  1. heat
   USA: hiː't UK: hiːt
hősimn
  1. heroical
   UK: hɪroʊɪkəl
  1. heroic
   USA: hɪ·roʊ'ɪ·k UK: hɪroʊɪk
hősi eposzkif
  1. heroic poem
   USA: hɪ·roʊ'ɪ·k poʊ'ʌ·m UK: hɪroʊɪk poʊɪm
hősiesmn
  1. heroical
   UK: hɪroʊɪkəl
  1. heroic
   USA: hɪ·roʊ'ɪ·k UK: hɪroʊɪk
  1. gallant
   USA: gæ'lʌ·nt UK: gəlænt
 1. átv
  1. epic
   USA: e'pɪ·k UK: epɪk
hősiesenhsz
  1. heroically
   USA: hɪ"roʊ'ɪ·kliː· UK: hɪroʊɪkliː
  1. gallantly
   UK: gæləntliː
hősies jellemkif
  1. cast in a heroic mould
   USA: kæ'st ɪ'n eɪ' hɪ·roʊ'ɪ·k moʊ'ld UK: kɑst ɪn eɪ hɪroʊɪk moʊld
  1. cast in a heroic mold
   USA: kæ'st ɪ'n eɪ' hɪ·roʊ'ɪ·k moʊ'ld UK: kɑst ɪn eɪ hɪroʊɪk moʊld
hősiességfn
  1. irod valour
   UK: vælər
  1. valor
   USA: væ'ləː·
  1. heroism
   USA: he'roʊ·ɪ"zʌ·m UK: heroʊɪzəm
  1. gallantry
   USA: gæ'lʌ·ntriː· UK: gæləntriː
hősi halottak névsorakif
  1. roll of honour
   UK: roʊl ɔv ɔnər
hősi versekfn
  1. heroics
   USA: hɪ·roʊ'ɪ·ks UK: hɪroʊɪks
hősködésfn
  1. bravado
   USA: brʌ·vɔ'doʊ· UK: brəvɑdoʊ
hősködiki
  1. bully
   USA: bʊ'liː· UK: bʊliː
hősködő viselkedés és beszédfn
  1. heroics
   USA: hɪ·roʊ'ɪ·ks UK: hɪroʊɪks
hősnőfn
  1. heroine
   USA: he'roʊ·ʌ·n UK: heroʊɪn
hőstettfn
  1. feat
   USA: fiː't UK: fiːt
  1. exploit
   USA: e"ksplɔɪ't UK: ɪksplɔɪt
hőstettekkif
hősugárzásfn
  1. heat radiation
   USA: hiː't reɪ"diː·eɪ'ʃʌ·n UK: hiːt reɪdɪeɪʃn
  1. heat emission
   USA: hiː't ɪ"mɪ'ʃʌ·n UK: hiːt ɪmɪʃn
hősugárzófn
  1. reverberator
   UK: rɪvəːbəreɪtə
  1. radiator
   USA: reɪ'diː·eɪ"təː· UK: reɪdɪeɪtər
hőszabályozómn
  1. thermostatic
   UK: θəːməstætɪk
 1. műsz
  1. damper
   USA: dæ'mpəː· UK: dæmpər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása