haboziki
  1. biz wobble
   USA: wɔ'bʌ·l UK: wɔbl
  1. waver
   USA: weɪ'vəː· UK: weɪvər
  1. vacillate
   USA: væ'sʌ·leɪ"t UK: væsɪleɪt
  1. irod tarry
   USA: te'riː· UK: tæriː
  1. ritk stagger
   USA: stæ'gəː· UK: stægər
  1. shilly-shally
   UK: ʃɪlɪʃæliː
  1. scruple
   USA: skruː'pʌ·l UK: skruːpl
  1. átv oscillate
   USA: ɔ'sʌ·leɪ"t UK: ɔsɪleɪt
  1. linger
   USA: lɪ'ŋəː· UK: lɪŋgər
  1. jib
   USA: ʤɪ'b UK: ʤɪb
  1. hover
   USA: hʌ'vəː· UK: hɔvər
  1. hold back
   USA: hoʊ'ld bæ'k UK: hoʊld bæk
  1. hesitate
   USA: he'zʌ·teɪ"t UK: hezɪteɪt
  1. biz hang back
   USA: hæ'ŋ bæ'k UK: hæŋ bæk
  1. falter
   USA: fɔː'ltəː· UK: fɔːltər
  1. draw back
   USA: drɔː' bæ'k UK: drɔː bæk
  1. biz dither
   USA: dɪ'ðəː· UK: dɪðər
  1. dilly-dally
   UK: dɪliːdæliː
  1. demurred
   USA: dɪ"məː'd UK: dɪməːd
  1. demur
   USA: dɪ"məː' UK: dɪməːr
  1. Shakes check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. boggle
   USA: bɔ'gʌ·l UK: bɔgl
nem habozikkif
  1. make no scruples
   USA: meɪ'k noʊ' skruː'pʌ·lz UK: meɪk noʊ skruːplz
elvész, aki habozikkif
  1. he who hesitates is lost
   USA: hiː' huː' he'zʌ·teɪ"ts ʌ·z lɔː'st UK: hiː huː hezɪteɪts ɪz lɔst
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása