Összesen 89 találat 9 szótárban. Részletek
hajlíti
  1. sway
   USA: sweɪ' UK: sweɪ
  1. rake
   USA: reɪ'k UK: reɪk
 1. orv
  1. flex
   USA: fle'ks UK: fleks
  1. curve
   USA: kəː'v UK: kəːv
  1. crook
   USA: krʊ'k UK: krʊk
  1. bow
   USA: boʊ' UK: boʊ
hajlításfn
  1. inflection
   USA: ɪ"nfle'kʃʌ·n UK: ɪnflekʃn
  1. flexion
   USA: fle'kʃʌ·n UK: flekʃən
  1. flex
   USA: fle'ks UK: fleks
  1. chasing
   USA: tʃeɪ'sɪ·ŋ UK: tʃeɪsɪŋ
hajlít; hajliki
  1. bend, bent, bent
   USA: be'nd be'nt be'nt UK: bend bent bent
hajlíthatatlanmn
  1. átv unbending
   USA: ʌ"nbe'ndɪ·ŋ UK: ʌnbendɪŋ
  1. unbendable
   UK: ʌnbendəbl
  1. stern
   USA: stəː'n UK: stəːn
  1. relentless
   USA: rʌ·le'ntlʌ·s UK: rɪlentləs
hajlíthatatlanságfn
  1. sternness
   USA: stəː'nʌ·s UK: stəːnnəs
hajlíthatómn
  1. pliable
   USA: plaɪ'ʌ·bʌ·l UK: plaɪəbl
  1. flexible
   USA: fle'ksʌ·bʌ·l UK: fleksəbl
  1. elastic
   USA: ʌ·læ'stɪ·k UK: ɪlæstɪk
  1. ductile
   USA: dʌ'ktʌ·l UK: dʌktaɪl
hajlíthatóságfn
  1. flexibility
   USA: fle"ksʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: fleksəbɪlɪtiː
hajlítóberendezésfn
  1. bender
   USA: be'ndəː· UK: bendər
hajlítógépfn
  1. bender
   USA: be'ndəː· UK: bendər
hajlító kifáradási határfn
  1. fatigue limit
   USA: fʌ·tiː'g lɪ'mʌ·t UK: fətiːg lɪmɪt
hajlító munkásfn
  1. bender
   USA: be'ndəː· UK: bendər
hajlító nyomatékkif
  1. bending moment
   USA: be'ndɪ·ŋ moʊ'mʌ·nt UK: bendɪŋ moʊmənt
hajlítóprésfn
  1. bender
   USA: be'ndəː· UK: bendər
hajlítottmn
  1. curved
   USA: kəː'vd UK: kəːvd
  1. cambered
   UK: kæmbəd
  1. bent
   USA: be'nt UK: bent
hajlítottfa-fn
  1. bentwood
   UK: bentwʊd
hajlított kartámlafn
  1. elbow
   USA: e'lboʊ" UK: elboʊ
hajlítottságfn
  1. thwarting
   USA: θwɔː'rtɪ·ŋ UK: θwɔːtɪŋ
hajlított szárúmn
hajlított tengelyű kulcskif
  1. offset key
   USA: ɔː'fse"t kiː' UK: ɔfset kiː
könyökösre hajlíti
 1. gép
  1. crank
   USA: kræ'ŋk UK: kræŋk
  1. crank up
   USA: kræ'ŋk ʌ'p UK: kræŋk ʌp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása