COVID-19 Fight
halasztásfn
 1. jog
  1. suspense
   USA: sʌ·spe'ns UK: səspens
 2. jog
  1. respite
   USA: re'spɪ"t UK: respaɪt
  1. put-off
   UK: pʊtɔːf
  1. protraction
   UK: prətrækʃn
  1. postponement
   USA: poʊ·spoʊ'nmʌ·nt UK: pəspoʊnmənt
  1. deferment
   USA: dʌ·fəː'mʌ·nt UK: dɪfəːmənt
  1. days of grace
   USA: deɪ'z ʌ·v greɪ's UK: deɪz ɔv greɪs
halasztást adi
  1. reprieve
   USA: riː·priː'v UK: rɪpriːv
  1. refer
   USA: rʌ·fəː' UK: rɪfəːr
halasztást nem tűrőmn
  1. pressing
   USA: pre'sɪ·ŋ UK: presɪŋ
bevonulási halasztásfn
 1. kat
  1. deferment
   USA: dʌ·fəː'mʌ·nt UK: dɪfəːmənt
nem tűr halasztástkif
  1. it brooks no delay
   USA: ʌ·t brʊ'ks noʊ' dʌ·leɪ' UK: ɪt brʊks noʊ dɪleɪ
  1. allows of no delay
   USA: ʌ·laʊ'z ʌ·v noʊ' dʌ·leɪ' UK: əlaʊz ɔv noʊ dɪleɪ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása