COVID-19 Fight
Összesen 62 találat 10 szótárban. Részletek
hallásfn
  1. hearing
   USA: hɪ'rɪ·ŋ UK: hɪərɪŋ
  1. audition
   USA: ɔ·dɪ'ʃʌ·n UK: ɔːdɪʃn
hallás-fn
  1. auditory
   USA: ɔː'dʌ·tɔː"riː· UK: ɔːdɪtriː
hallásimn
  1. refit
   USA: riː·fɪ't UK: riːfɪt
  1. aural
   USA: ɔː'rʌ·l UK: ɔːrəl
  1. auditory
   USA: ɔː'dʌ·tɔː"riː· UK: ɔːdɪtriː
  1. auditive
   UK: ɔːdɪtɪv
  1. acoustic
   USA: ʌ·kuː'stɪ·k UK: əkuːstɪk
hallás; tárgyalásfn
  1. hearing
   USA: hɪ'rɪ·ŋ UK: hɪərɪŋ
hallás utánkif
  1. by ear
   USA: baɪ' iː'r UK: baɪ ɪər
hallás után eljátsziki
  1. pick out
   USA: pɪ'k aʊ't UK: pɪk aʊt
hallás útjánhsz
  1. aurally
   UK: ɔːrəliː
abszolút halláskif
  1. perfect pitch
   USA: pəː'fɪ"kt pɪ'tʃ UK: pəːfɪkt pɪtʃ
nincs hallásakif
  1. have no ear
   USA: hæ'v noʊ' iː'r UK: hæv noʊ ɪər
éles hallása vankif
  1. have sharp ears
   USA: hæ'v ʃɔ'rp iː'rz UK: hæv ʃɑp ɪəz
jó hallása vankif
  1. have an ear for music
   USA: hæ'v ʌ·n iː'r frəː· myuː'zɪ·k UK: hæv ən ɪər fəː mjuːzɪk
  1. have a good ear
   USA: hæ'v eɪ' gʌ·d iː'r UK: hæv eɪ gʊd ɪər
  1. have a fine ear
   USA: hæ'v eɪ' faɪ'n iː'r UK: hæv eɪ faɪn ɪər
zenei hallása vankif
  1. have an ear for music
   USA: hæ'v ʌ·n iː'r frəː· myuː'zɪ·k UK: hæv ən ɪər fəː mjuːzɪk
zenei hallással nem rendelkezőmn
  1. unmusical
   UK: ʌnmjuːzɪkl
rossz hallásúmn
finom a hallásakif
  1. have a keen sense of hearing
   USA: hæ'v eɪ' kiː'n se'ns ʌ·v hɪ'rɪ·ŋ UK: hæv eɪ kiːn sens ɔv hɪərɪŋ
nincs jó hallásakif
  1. have no ear
   USA: hæ'v noʊ' iː'r UK: hæv noʊ ɪər
gyenge zenei hallásúmn
  1. unmusical
   UK: ʌnmjuːzɪkl
rossz zenei hallásúmn
hallásfn
  1. s Gehör
   1. birtokos eset:
   2. Gehöres
   3. Gehörs
éles hallásúmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása