COVID-19 Fight
Összesen 48 találat 12 szótárban. Részletek
harefn USA: he'r UK: heər
harei tni USA: he'r UK: heər
  1. As fearful as the hare.
    1. Gyáva, mint a nyúl.
  2. If you run after two hares, you will catch neither.
    1. Ki két nyulat hajt, egyet se fog.
hare and houndskif USA: he'r ʌ·nd haʊ'ndz UK: heər ənd haʊndz
hareballfn
harebellfn UK: heəbel
harebrainedmn USA: he'rbreɪ"nd UK: heəbreɪnd
hare-brainedmn USA: he'rbreɪ"nd UK: heəbreɪnd
hare-lipfn UK: heəlɪp
hare-lippedmn UK: heəlɪpt
haremfn USA: he'rʌ·m UK: hɑriːm
hare's earkif USA: he'rz iː'r UK: heəz ɪər
belgian harekif USA: be'lʤʌ·n he'r UK: belʤən heər
jugged harekif UK: ʤʌgd heər
first catch your harekif USA: fəː'st kæ'tʃ yʊ'r he'r UK: fəːst kætʃ jɔːr heər
as mad as a march harekif USA: e'z mæ'd e'z eɪ' mɔ'rtʃ he'r UK: əz mæd əz eɪ mɑtʃ heər
harenincs
harebrainednincs
harelipnincs
harelipsnincs
haremnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása