Összesen 15 találat 8 szótárban. Részletek
hasonlóságfn
  1. similarity
   USA: sɪ"mʌ·le'rʌ·tiː· UK: sɪməlærɪtiː
  1. semblance
   USA: se'mblʌ·ns UK: sembləns
  1. resemblance
   USA: riː·ze'mblʌ·ns UK: rɪzembləns
  1. parallelism
   USA: pe'rʌ·le"lɪ"zʌ·m UK: pærəlelɪzəm
  1. parallel
   USA: pe'rʌ·le"l UK: pærəlel
  1. likeness
   USA: laɪ'knʌ·s UK: laɪknəs
  1. kindred
   USA: kɪ'ndrʌ·d UK: kɪndrɪd
  1. correspondence
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·ns UK: kɔrɪspɔndəns
  1. Nincs sok hasonlóság az általuk és általunk készített javaslat között.
    1. There is not much correspondence between their proposal and ours.
  1. conformity
   USA: kʌ·nfɔː'rmʌ·tiː· UK: kənfɔːmɪtiː
  1. commonality
   USA: kɔ"mʌ·næ'lʌ·tiː·
  1. analogy
   USA: ʌ·næ'lʌ·ʤiː· UK: ənæləʤiː
hasonlóság alapjánhsz
  1. analogously
   UK: ənæləgəsliː
hasonlósági nyilatkozatkif
  1. declaration of conformity
   USA: de"kləː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v kʌ·nfɔː'rmʌ·tiː· UK: dekləreɪʃn ɔv kənfɔːmɪtiː
felfogásbeli hasonlóságfn
  1. propinquity
   UK: prəpɪŋkwɪtiː
hasonlóság1
  1. e Gleichartigkeit
   1. birtokos eset:
   2. Gleichartigkeit
  1. e Entsprechung
   ɛnt'ʃprɛçʊŋ
   1. többes szám:
   2. Entsprechungen
   1. birtokos eset:
   2. Entsprechung
  1. r Anklang
   1. birtokos eset:
   2. Anklanges
   3. Anklangs
  1. e Analogie
   analo'giː
   1. többes szám:
   2. Analogieen
   3. Analogiei
   1. birtokos eset:
   2. Analogie
hasonlóságfn
 1. két dolog v. személy között
hasonlóság1
hasonlóság, vérrokonság, érdekek stb. folytán vkihez/vkikhez tartozó személy1
  1. consorte
   h|n h|n
erős hasonlóság
hasonlóság
  1. jellemrokonság, jellembeli hasonlóság
    1. ~ в характерите
hasonlóságfn
hasonlóságfn
hasonlóságfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása