COVID-19 Fight
hasznosításfn
  1. utilization
   USA: yuː"tʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: juːtɪlaɪzeɪʃn
  1. exploitation
   USA: e"ksplɔɪ"teɪ'ʃʌ·n UK: eksplɔɪteɪʃn
hulladék hasznosításafn
  1. salvage
   USA: sæ'lvʌ·ʤ UK: sælvɪʤ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása