COVID-19 Fight
Összesen 11 találat 6 szótárban. Részletek
hasznosságfn
  1. utility
   USA: yuː·tɪ'lʌ·tiː· UK: juːtɪlɪtiː
  1. usefulness
   USA: yuː'sfʌ·lnʌ·s UK: juːsfəlnəs
  1. use
   USA: yuː'z UK: juːz
  1. subserviency
   UK: səbsəːvjənsiː
  1. subservience
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·ns UK: səbsəːvɪəns
  1. expediency
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·nsiː· UK: ɪkspiːdɪənsiː
  1. expedience
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·ns UK: ɪkspiːdɪəns
  1. conduciveness
   UK: kəndjuːsɪvnes
  1. avail
   USA: ʌ·veɪ'l UK: əveɪl
hasznosságfn
hasznosságnincs
hasznosságfn
hasznossági elvnincs
hasznossági elven alapulómn
  1. utilitaristico
   tsz: -ci utilitarístico
nem lehet kétségbe vonni a hasznosságát vmineknincs
hasznosságfn
hasznosságifn
hasznossági elv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása