hatályfn
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
  1. effect
   USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. Ez a határozat 2009. november 1-jén lép hatályba.
    1. This decision shall take effect on 1 November 2009.
hatályba lépi
  1. come into effect
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· iː'fe·kt UK: kʌm ɪntuː ɪfekt
hatályba lépteti
  1. put into force
   USA: pʊ't ɪ"ntʌ· fɔː'rs UK: pʊt ɪntuː fɔːs
hatálybankif
  1. in effect
   USA: ɪ'n iː'fe·kt UK: ɪn ɪfekt
hatályban levőmn
  1. US effective
   USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. A fizetett szabadság mértékét a hatályban lévő Munka Törvénykönyve szabályozza.
    1. The number of paid holidays is regulated by the effective Labor Code.
hatályban vani
  1. force / be in -
   USA: fɔː'rs biː· ɪ'n UK: fɔːs biː ɪn
hatályon kívül helyezi
 1. jog
  1. overrule
   USA: oʊ'vəː·ruː"l UK: oʊvəruːl
  1. countermand
   UK: kaʊntəmɑnd
hatályon kívül helyezhetőmn
  1. repealable
   UK: rɪpiːleɪbl
hatályon kívül helyezvekif
  1. in abeyance
   USA: ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: ɪn əbeɪəns
hatályon kívül helyezésfn
  1. repeal
   USA: riː·piː'l UK: rɪpiːl
hatályosmn
  1. updated
   USA: ʌ'pdeɪ"tʌ·d UK: ʌpdeɪtɪd
 1. jog
  1. operative
   USA: ɔ'pəː·ʌ·tɪ·v UK: ɔpərətɪv
hatálytalanmn
 1. jog
  1. unavailable
   USA: ʌ"nʌ·veɪ'lʌ·bʌ·l UK: ʌnəveɪləbl
  1. of no effect
   USA: ʌ·v noʊ' iː'fe·kt UK: ɔv noʊ ɪfekt
  1. null
   USA: nʌ'l UK: nʌl
hatálytalaníti
 1. jog
  1. vacate
   USA: veɪ'keɪ·t UK: vəkeɪt
  1. supersede
   USA: suː"pəː·siː'd UK: suːpəsiːd
  1. revoke
   USA: riː·voʊ'k UK: rɪvoʊk
  1. rescind
   USA: riː·sɪ'nd UK: rɪsɪnd
  1. repeal
   USA: riː·piː'l UK: rɪpiːl
 2. jog
  1. quash
   USA: kwɔː'ʃ UK: kwɔʃ
  1. nullify
   USA: nʌ'lʌ·faɪ" UK: nʌlɪfaɪ
  1. null
   USA: nʌ'l UK: nʌl
  1. invalidate
   USA: ɪ"nvæ'lʌ·deɪ"t UK: ɪnvælɪdeɪt
  1. rég frustrate
   USA: frʌ'streɪ"t UK: frʌstreɪt
 3. jog
  1. abate
   USA: ʌ·beɪ't UK: əbeɪt
hatálytalanít(ás)fn
  1. repeal
   USA: riː·piː'l UK: rɪpiːl
hatálytalanításfn
  1. repeal
   USA: riː·piː'l UK: rɪpiːl
  1. recission
   USA: rʌ·sɪ'ʃʌ·n UK: rɪsɪʒən
 1. jog
  1. invalidation
   USA: ɪ"nvæ"lʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvælɪdeɪʃn
 2. jog
  1. defeasance
   USA: dʌ·fiː'zʌ·ns UK: dɪfiːzəns
  1. cancellation
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kænsəleɪʃn
hatálytalanítás (EU)fn
  1. derogation
   UK: derəgeɪʃn
hatálytalanítás (PHARE)fn
  1. derogation
   UK: derəgeɪʃn
halasztó hatálykif
  1. delaying force
   USA: dʌ·leɪ'ɪ·ŋ fɔː'rs UK: dɪleɪɪŋ fɔːs
nem hatályosmn
  1. extinct
   USA: ɪ·kstɪ'ŋkt UK: ɪkstɪŋt
jogszabályt hatálytalanítófn
  1. repealer
   UK: rɪpiːlər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása