COVID-19 Fight
határoli
  1. terminate
   USA: təː'mʌ·neɪ"t UK: təːmɪneɪt
  1. limit
   USA: lɪ'mʌ·t UK: lɪmɪt
  1. fringe upon
   USA: frɪ'nʤ ʌ·pɔ'n UK: frɪnʤ əpɔn
  1. enclose
   USA: e·nkloʊ'z UK: ɪnkloʊz
  1. delimit
   UK: diːlɪmɪt
  1. confine
   USA: kʌ·nfaɪ'n UK: kɔnfaɪn
  1. bound
   USA: baʊ'nd UK: baʊnd
  1. A várost egyik oldalon a hegyek, másik oldalon a folyó határolja.
    1. The town is bounded on one side by the mountains, and on the other by the river.
  1. border
   USA: bɔː'rdəː· UK: bɔːdər
határolásfn
  1. limitation
   USA: lɪ"mʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: lɪmɪteɪʃn
határolómn
  1. terminal
   USA: təː'mʌ·nʌ·l UK: təːmɪnl
határoló vasfn
 1. műsz
  1. fence
   USA: fe'ns UK: fens
határolójelfn
  1. delimiter
   UK: diːlɪmɪtər
egyenesek által határoltmn
 1. mat
  1. rectilinear
   UK: rektɪlɪnɪər
egyenes vonalakkal határoltmn
 1. mat
  1. rectilinear
   UK: rektɪlɪnɪər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása