COVID-19 Fight
Összesen 370 találat 9 szótárban. Részletek
hatásfn
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. influence
   USA: ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: ɪnflʊəns
  1. impression
   USA: ɪ"mpre'ʃʌ·n UK: ɪmpreʃn
  1. impact
   USA: ɪ'mpæ·kt UK: ɪmpækt
  1. Ez korlátozza az irányelv hatását a bérnövekedések tekintetében.
    1. This will limit the impact of the Directive with regard to wage increases.
  1. effect
   USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. A rendszeres testedzés jó hatással van az egészségre.
    1. Regular exercise has a positive effect on your health.
  2. Ennek az egyesülésnek mélyreható következményei lesznek.
    1. But the effects of this union will be profound.
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
hatását elrontja vmineki
hat(ása van)kif
  1. take effect
   USA: teɪ'k iː'fe·kt UK: teɪk ɪfekt
  1. effect / take -
   USA: iː'fe·kt teɪ'k UK: ɪfekt teɪk
hatása vankif
  1. take effect
   USA: teɪ'k iː'fe·kt UK: teɪk ɪfekt
hatása van vmirei
  1. work on
   USA: wəː'k ɔ'n UK: wəːk ɔn
hatás; befolyásoli
  1. influence
   USA: ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: ɪnflʊəns
hatásfokfn
  1. efficiency
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: ɪfɪʃnsiː
  1. efficacy
   USA: e'fɪ·kæ"siː· UK: efɪkəsiː
hatásfokozómn
hatásjavító szermn
hatás, kihatás; rázkódási
  1. impact
   USA: ɪ'mpæ·kt UK: ɪmpækt
hatáskörfn
  1. átv tether
   USA: te'ðəː· UK: teðər
  1. terms of reference
   USA: təː'mz ʌ·v re'frʌ·ns UK: təːmz ɔv refrəns
  1. sphere of action
   USA: sfɪ'r ʌ·v æ'kʃʌ·n UK: sfɪər ɔv ækʃn
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tanúsítást végző személyzet tagjai rendelkeznek a hatáskörükre vonatkozó igazolással.
    1. Certifying staff are provided with evidence of the scope of their authorisation.
  2. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
  1. scope of authority
   USA: skoʊ'p ʌ·v ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: skoʊp ɔv ɔːθɔrɪtiː
  1. reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. átv range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. Ez a munka meghaladja a hatáskörömet.
    1. This type of work is out of my range.
  1. purview
   USA: pəː'vyuː" UK: pəːvjuː
  1. átv province
   USA: prɔ'vʌ·ns UK: prɔvɪns
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. pale
   USA: peɪ'l UK: peɪl
  1. átv orbit
   USA: ɔː'rbʌ·t UK: ɔːbɪt
  1. jurisdiction
   USA: ʤʊ"rʌ·sdɪ'kʃʌ·n UK: ʤʊərɪsdɪkʃn
  1. competency
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nsiː· UK: kɔmpɪtənsiː
  1. competence
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·ns UK: kɔmpɪtəns
 1. jog
  1. cognizance
   USA: kɔ'gnʌ·zʌ·ns UK: kɔgnɪzəns
  1. ambit
   UK: æmbɪt
hatáskörén kívülkif
  1. beyond one's range
   USA: biː"ɔː'nd wʌ'nz reɪ'nʤ UK: bɪjɔnd wʌnz reɪnʤ
hatáskörzetkif
  1. sphere of action
   USA: sfɪ'r ʌ·v æ'kʃʌ·n UK: sfɪər ɔv ækʃn
hatásmechanizmuskif
  1. mode of action
   USA: moʊ'd ʌ·v æ'kʃʌ·n UK: moʊd ɔv ækʃn
hatás nélkül maradtmn
  1. unimpressed
   USA: ʌ"nɪ"mpre'st UK: ʌnɪmprest
hatásosmn
  1. telling
   USA: te'lɪ·ŋ UK: telɪŋ
  1. potent
   USA: poʊ'tʌ·nt UK: poʊtnt
  1. operative
   USA: ɔ'pəː·ʌ·tɪ·v UK: ɔpərətɪv
  1. impressive
   USA: ɪ"mpre'sɪ·v UK: ɪmpresɪv
  1. imposing
   USA: ɪ"mpoʊ'zɪ·ŋ UK: ɪmpoʊzɪŋ
  1. effectual
   UK: ɪfektʃʊəl
  1. effective
   USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. Lucy nagyon eredményes futó, idén minden versenyt megnyert.
    1. Lucy is a very effective runner, she has won all races this year.
  2. Hatásos módszert kell találnunk a költségek csökkentésére.
    1. We have to find an effective way to reduce our costs.
  3. A külföldi utazás hatékony módszer az idegennyelv-tanuláshoz.
    1. Travelling abroad is an effective method to learn a foreign language.
hatásosanhsz
  1. efficiently
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·ntliː· UK: ɪfɪʃntliː
  1. effectively
   USA: iː'fe·ktɪ·vliː· UK: ɪfektɪvliː
hatásos gyógyszerfn
  1. golden remedy
   USA: goʊ'ldʌ·n re'mʌ·diː· UK: goʊldən remədiː
hatásos, lenyűgözőmn
  1. impressive
   USA: ɪ"mpre'sɪ·v UK: ɪmpresɪv
hatásosságfn
  1. efficacy
   USA: e'fɪ·kæ"siː· UK: efɪkəsiː
  1. effectiveness
   USA: iː'fe·ktɪ·vnʌ·s UK: ɪfektɪvnəs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása