COVID-19 Fight
Összesen 31 találat 6 szótárban. Részletek
hatástalanmn
  1. weak
   USA: wiː'k UK: wiːk
  1. unimpressive
   USA: ʌ"nɪ"mpre'sɪ·v UK: ʌnɪmpresɪv
  1. of no effect
   USA: ʌ·v noʊ' iː'fe·kt UK: ɔv noʊ ɪfekt
  1. it produces no effect
   USA: ʌ·t prʌ·duː'sʌ·z noʊ' iː'fe·kt UK: ɪt prədjuːsɪz noʊ ɪfekt
  1. inefficient
   USA: ɪ"nʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: ɪnɪfɪʃnt
  1. ineffectual
   USA: ɪ"nʌ·fe'ktʃuː·ʌ·l UK: ɪnɪfektʃʊəl
  1. inconclusive
   USA: ɪ"nkʌ·nkluː'sɪ·v UK: ɪnkənkluːsɪv
 1. vegy
  1. inactive
   USA: ɪ"næ'ktɪ·v UK: ɪnæktɪv
  1. futile
   USA: fyuː'tʌ·l UK: fjuːtaɪl
hatástalan/eredménytelenkif
  1. of no effect
   USA: ʌ·v noʊ' iː'fe·kt UK: ɔv noʊ ɪfekt
hatástalaníti
  1. stultify
   USA: stʌ'ltʌ·faɪ" UK: stʌltɪfaɪ
  1. override, -rode, -ridden
   USA: oʊ'vəː·raɪ"d roʊ'd rɪ'dʌ·n UK: oʊvəraɪd roʊd rɪdn
  1. neutralize
   USA: nuː'trʌ·laɪ"z UK: njuːtrəlaɪz
  1. kill
   USA: kɪ'l UK: kɪl
  1. defuse
   USA: dʌ·fyuː'z UK: diːfjuːz
 1. műsz
  1. deactivate
   USA: diː"æ'ktɪ·veɪ"t
hatástalan maradkif
  1. have no effect
   USA: hæ'v noʊ' iː'fe·kt UK: hæv noʊ ɪfekt
  1. be of no effect
   USA: biː· ʌ·v noʊ' iː'fe·kt UK: biː ɔv noʊ ɪfekt
hatástalanságfn
  1. inefficiency
   USA: ɪ"nʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: ɪnɪfɪʃənsiː
hatástalanulhsz
  1. ineffectually
   UK: ɪnɪfektʃʊəliː
  1. futilely
   UK: fjuːtaɪliː
méreg hatástalanná tételefn
 1. orv
  1. detoxication
   USA: dʌ·tɔ"ksɪ·keɪ'ʃʌ·n
méreg hatástalanná válásafn
 1. orv
  1. detoxication
   USA: dʌ·tɔ"ksɪ·keɪ'ʃʌ·n
hatástalanmn
  1. unwirksam
   'ʊnvɪɐkzaːm
  1. tot
   'toːt
hatástalaníti
  1. unwirksam machen
   'ʊnvɪɐkzaːm 'maxən
  1. neutralisieren
   nɔʏtrali'ziːrən
hatástalanságfn
  1. e Unwirksamkeit
   'ʊnvɪɐkzaːmkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Unwirksamkeit
hatástalanmn
hatástalanságfn
méreg hatástalanná válásafn
hatástalanmn
  1. debole
   débole
  1. rég irod debile
hatástalanítnincs
hatástalaníti
 1. bombát, aknát a gyújtószerkezet eltávolításával
hatástalanításnincs
hatástalanított robbanószerkezetnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása