hathatósmn
  1. Shakes virtuous
   USA: vəː'tʃuː·ʌ·s UK: vəːtʃʊəs
  1. smart
   USA: smɔ'rt UK: smɑt
  1. powerful
   USA: paʊ'əː·fʌ·l UK: paʊəfəl
  1. potent
   USA: poʊ'tʌ·nt UK: poʊtnt
  1. intense
   USA: ɪ"nte'ns UK: ɪntens
  1. forcible
   USA: fɔː'rsʌ·bʌ·l UK: fɔːsəbl
  1. efficient
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: ɪfɪʃnt
  1. Az új főnök igen eredményes munkát végez.
    1. The new boss is doing highly efficient work.
  2. Könnyen be tudod járni a várost a hatékony tömegközlekedésnek köszönhetően.
    1. You can easily get around the city due to the efficient public transport system.
  1. efficacious
   USA: e"fʌ·keɪ'ʃʌ·s UK: efɪkeɪʃəs
  1. effectual
   UK: ɪfektʃʊəl
  1. effective
   USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. Lucy nagyon eredményes futó, idén minden versenyt megnyert.
    1. Lucy is a very effective runner, she has won all races this year.
  2. Hatásos módszert kell találnunk a költségek csökkentésére.
    1. We have to find an effective way to reduce our costs.
  3. A külföldi utazás hatékony módszer az idegennyelv-tanuláshoz.
    1. Travelling abroad is an effective method to learn a foreign language.
  1. drastic
   USA: dræ'stɪ·k UK: dræstɪk
  1. cogent
   USA: koʊ'ʤʌ·nt UK: koʊʤənt
hathatósanhsz
  1. effectively
   USA: iː'fe·ktɪ·vliː· UK: ɪfektɪvliː
  1. ably
   USA: eɪ'bliː· UK: eɪbliː
hathatósságfn
  1. efficiency
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: ɪfɪʃnsiː
  1. efficaciousness
   UK: efɪkeɪʃəsnəs
  1. cogency
   USA: koʊ'ʤʌ·nsiː· UK: koʊʤənsiː
hathatóságfn
  1. potency
   USA: poʊ'tʌ·nsiː· UK: poʊtnsiː
  1. efficacy
   USA: e'fɪ·kæ"siː· UK: efɪkəsiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása