COVID-19 Fight
Összesen 457 találat 10 szótárban. Részletek
hegy2
 1. 796
  1. toe
   USA: toʊ' UK: toʊ
  1. tip
   USA: tɪ'p UK: tɪp
  1. nib
   USA: nɪ'b UK: nɪb
  1. mountain
   USA: maʊ'ntʌ·n UK: maʊntɪn
  1. Vajúdtak a hegyek, (és) egeret szültek.
    1. The mountains have brought forth a mouse.
    1. The mountains have brought forth a mouse.
  1. mount
   USA: maʊ'nt UK: maʊnt
  1. Vajúdtak a hegyek, (és) egeret szültek.
    1. The mountains have brought forth a mouse.
    1. The mountains have brought forth a mouse.
  1. hill
   USA: hɪ'l UK: hɪl
  1. height
   USA: haɪ't UK: haɪt
  1. berg
   USA: bəː'g UK: bəːg
hegy2
  1. tip
   USA: tɪ'p UK: tɪp
hegycsúcs1
  1. piton
   UK: piːtɔn
 1. 91
  1. 3 pike
   USA: paɪ'k UK: paɪk
  1. mountaintop
   USA: maʊ'ntʌ·ntɔ"p UK: maʊntɪntɔp
  1. mountain peak
   USA: maʊ'ntʌ·n piː'k UK: maʊntɪn piːk
  1. hilltop
   USA: hɪ'ltɔ"p UK: hɪltɔp
  1. eminence
   USA: e'mʌ·nʌ·ns UK: emɪnəns
  1. 1.2 brow
   USA: braʊ' UK: braʊ
  1. ben
   USA: be'n UK: ben
hegycsúcs körül maradó felhőcske1
  1. nightcap
   UK: naɪtkæp
hegy, domb2
  1. hill
   USA: hɪ'l UK: hɪl
hegyes3
  1. tipped
   USA: tɪ'pt UK: tɪpt
  1. tapering
   USA: teɪ'pəː·ɪ·ŋ UK: teɪpərɪŋ
  1. 1.1 spiky
   USA: spaɪ'kiː· UK: spaɪkiː
  1. spiked
   USA: spaɪ'kt UK: spaɪkt
  1. sharp
   USA: ʃɔ'rp UK: ʃɑp
  1. rangy
   USA: reɪ'nʤiː·
  1. 1.1 pointed
   USA: pɔɪ'nʌ·d UK: pɔɪntɪd
  1. 6.3 poignant
   USA: pɔɪ'nyʌ·nt UK: pɔɪnjənt
  1. 6.3|6.2 6.3|6.2 picked
   USA: pɪ'kt UK: pɪkt
  1. peaky
   UK: piːkiː
  1. peaked
   USA: piː'kt UK: piːkt
  1. mountainous
   USA: maʊ'ntʌ·nʌ·s UK: maʊntɪnəs
  1. keen
   USA: kiː'n UK: kiːn
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. acute
   USA: ʌ·kyuː't UK: əkjuːt
hegyes áll13
  1. slipper chin
   USA: slɪ'pəː· tʃɪ'n UK: slɪpər tʃɪn
hegyes fülű3
hegyes hűtő13
  1. tapered bonnet
   USA: teɪ'pəː·d bɔ'nʌ·t UK: teɪpəd bɔnɪt
hegyes impulzuscsúcs1
  1. spike
   USA: spaɪ'k UK: spaɪk
hegyes léc3
  1. pale
   USA: peɪ'l UK: peɪl
hegyes magvú (növ)13
  1. prickly seeded
   USA: prɪ'kliː· siː'dʌ·d UK: prɪkliː siːdɪd
hegyes szerszám1
  1. prod
   USA: prɔ'd UK: prɔd
hegyesszög13
  1. acute angle
   USA: ʌ·kyuː't æ'ŋgʌ·l UK: əkjuːt æŋgl
hegyesszögű3
hegyes tetejű szalmakalap1
  1. zulu
   USA: zuː'luː" UK: zuːluː
hegyes vakolókanál1
hegyes-völgyes3
  1. rangy
   USA: reɪ'nʤiː·
hegyetlen3
  1. obtuse
   USA: ɔ·btuː's UK: əbtjuːs
hegyez2
  1. sharpen
   USA: ʃɔ'rpʌ·n UK: ʃɑpən
  1. 1.1 point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása