Összesen 23 találat 7 szótárban. Részletek
helyénvalómn
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A nagymamám előrébb jött a karosszékben, így már egészen a szélén ült.
    1. My grandmother had come forward now in her armchair so that she was sitting right on the edge of it.
  2. Nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés itt helyénvaló lenne.
    1. I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
  3. Nem úgy tűnt, hogy elérte a kívánatos hatást.
    1. This didn't seem to have the right effect.
  1. pej proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. pertinent
   USA: pəː'tʌ·nʌ·nt UK: pəːtɪnənt
  1. legitimate
   USA: lʌ·ʤɪ'tʌ·mʌ·t UK: lɪʤɪtɪmeɪt
  1. appropriate
   USA: ʌ·proʊ'priː·eɪ"t UK: əproʊprɪeɪt
  1. Nem lenne helyénvaló az eredeti határozat megváltoztatása.
    1. It would not be appropriate to alter this original decision.
  2. Kérem helyes fájlnév-utótagot használjon vagy válasszon ki egy fájlformátumot.
    1. Please use an appropriate filename suffix or select a file format.
  1. apposite
   UK: æpəzɪt
nem helyénvalómn
  1. unseemly
   USA: ʌ·nsiː'mliː· UK: ʌnsiːmliː
  1. unhappy
   USA: ʌ·nhæ'piː· UK: ʌnhæpiː
  1. unbefitting
   UK: ʌnbɪfɪtɪŋ
  1. unbecoming
   USA: ʌ"nbiː·kʌ'mɪ·ŋ UK: ʌnbɪkʌmɪŋ
  1. out of place
   USA: aʊ't ʌ·v pleɪ's UK: aʊt ɔv pleɪs
  1. it is out of place
   USA: ʌ·t ʌ·z aʊ't ʌ·v pleɪ's UK: ɪt ɪz aʊt ɔv pleɪs
  1. inept
   USA: ɪ"ne'pt UK: ɪnept
 1. jog
  1. impertinent
   USA: ɪ"mpəː'tʌ·nʌ·nt UK: ɪmpəːtɪnənt
  1. anomalous
   USA: ʌ·nɔ'mʌ·lʌ·s UK: ənɔmələs
  1. alien
   USA: eɪ'liː·ʌ·n UK: eɪljən
nagyon helyénvaló megjegyzéskif
  1. very apropos remark
   USA: ve'riː· æ"prʌ·poʊ' riː·mɔ'rk UK: veriː æprəpoʊ rɪmɑk
nem helyénvaló volta vminekfn
  1. unseemliness
   UK: ʌnsiːmlɪnəs
helyénvalói
nem helyénvalómn
helyénvalómn
helyénvalónincs
helyénvalónincs
helyénvalómn
  1. proprio
   próprio
  1. convenevole
   convenévole
helyénvalóhsz
  1. rég iusto
helyénvalóságnincs
nem helyénvalómn
nem helyénvaló dolgokat ír, mond, tesznincs
nem helyénvaló dolgokat mondnincs
  1. ritk toszk resiare
nem helyénvaló dolgot mondnincs
alkalmatlan / nem helyénvaló dolognincs
  1. sproposito
   spropósito
helyénvalónincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása