COVID-19 Fight
helyes!12
  1. that's the ticket!
   UK: ðəts ðiː tɪkɪt
  1. that's the staff!
   UK: ðəts ðiː stɑf
  1. that's the cheese!
   UK: ðəts ðiː tʃiːz
  1. that's right!
   UK: ðəts raɪt
  1. that's agreed!
   UK: ðəts əgriːd
  1. that is agreed
   USA: ðʌ·t ʌ·z ʌ·griː'd UK: ðət ɪz əgriːd
  1. right-o
   UK: raɪtoʊ
  1. quite so!
   USA: kwaɪ't soʊ' UK: kwaɪt soʊ
  1. okay!
   USA: oʊ'keɪ' UK: oʊkeɪ
  1. all right!
   USA: ɔː'l raɪ't UK: ɔːl raɪt
helyes4
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. that's right
   UK: ðəts raɪt
  1. seemly
   UK: siːmliː
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A helyes döntés sokkalta fontosabb volt annál, mint ahogy képzelték.
    1. The right decision was far more important than they could possibly imagine.
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. Eleinte talán haragudtam, de a harag csakhamar helyes irányba terelődött.
    1. I was angry perhaps at first, but my anger soon began to take a proper direction.
  1. pertinent
   USA: pəː'tʌ·nʌ·nt UK: pəːtɪnənt
  1. Nice
   USA: niː's UK: niːs
  1. legitimate
   USA: lʌ·ʤɪ'tʌ·mʌ·t UK: lɪʤɪtɪmeɪt
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. A leírás helyes, de hiányos.
    1. That description is just, but incomplete.
  2. Az igaz elméje tisztes dolgokon jár, a gonosz szája hitványságot buzog.
    1. The mind of the just studies obedience: the mouth of the wicked overflows with evils.
  1. 6 cute
   USA: kyuː't UK: kjuːt
  1. Kimondottan csinos, minden fiú vele akar táncolni.
    1. She is really cute, all the boys want to dance with her.
  1. correct
   USA: kəː·e'kt UK: kərekt
  1. compt
   UK: kɔmpt
  1. apt
   USA: æ'pt UK: æpt
  1. appropriate
   USA: ʌ·proʊ'priː·eɪ"t UK: əproʊprɪeɪt
  1. Kérem helyes fájlnév-utótagot használjon vagy válasszon ki egy fájlformátumot.
    1. Please use an appropriate filename suffix or select a file format.
  2. Nem lenne helyénvaló az eredeti határozat megváltoztatása.
    1. It would not be appropriate to alter this original decision.
helyes hangot üt meg13
  1. touch the right key
   USA: tʌ'tʃ ðiː· raɪ't kiː' UK: tʌtʃ ðiː raɪt kiː
helyes (hibátlan)3
  1. accurate
   USA: æ'kyəː·ʌ·t UK: ækjərət
helyes, hibátlan; (ki)javit2
  1. correct
   USA: kəː·e'kt UK: kərekt
helyes irány1
  1. beam
   USA: biː'm UK: biːm
helyes kiejtés13
  1. received pronunciation
   USA: riː·siː'vd prʌ·nʌ"nsiː·eɪ'ʃʌ·n UK: rɪsiːvd prənʌnsɪeɪʃn
helyes kiejtésre tanítás1
  1. speech correction
   USA: spiː'tʃ kəː·e'kʃʌ·n UK: spiːtʃ kərekʃn
helyes kifejezés13
  1. right word
   USA: raɪ't wəː'd UK: raɪt wəːd
helyes meglátású3
helyes megítélés1
  1. appreciation
   USA: ʌ·priː"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: əpriːʃɪeɪʃn
helyes nyomra vezet13
  1. put on the right track
   USA: pʊ't ɔ'n ðiː· raɪ't træ'k UK: pʊt ɔn ðiː raɪt træk
helyes nyomra vezet vkit2
  1. put sy on the right track
   USA: pʊ't saɪ' ɔ'n ðiː· raɪ't træ'k
helyes szó13
  1. right word
   USA: raɪ't wəː'd UK: raɪt wəːd
helyes értesülés13
  1. pukka gen
   UK: pʌkə ʤen
helyes ítéletű3
  1. wise
   USA: waɪ'z UK: waɪz
  1. A bölcs fiú örömet szerez az apjának, az ostoba ember megveti az anyját.
    1. A wise son makes a father joyful: but the foolish man despises his mother.
  2. Igen okos és elővigyázatos volt.
    1. She was very wise and very discreet.
  1. Utólag könnyű okosnak lenni.
    1. It is easy to be wise after the event.
helyes úton jár13
  1. be on the right tack
   USA: biː· ɔ'n ðiː· raɪ't tæ'k UK: biː ɔn ðiː raɪt tæk
helyesbít2
  1. rectify
   USA: re'ktʌ·faɪ" UK: rektɪfaɪ
  1. correct
   USA: kəː·e'kt UK: kərekt
  1. amend
   USA: ʌ·me'nd UK: əmend
  1. A Parlament módosította a bevándorlási törvényt.
    1. The Parliament has amended the law on immigration.
helyesbítés1
  1. rectifying
   USA: re'ktʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: rektɪfaɪɪŋ
  1. rectification
   USA: re"ktʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rektɪfɪkeɪʃn
  1. corrigendum (latin)
   UK: kɔrɪʤendəm lætɪn
  1. correction
   USA: kəː·e'kʃʌ·n UK: kərekʃn
  1. amendment
   USA: ʌ·me'ndmʌ·nt UK: əmendmənt
  1. A szerkesztő még tett néhány javítást a cikkben.
    1. The editor made a few amendments to the article.
  2. Az alapszabály módosítása minden tag tekintetében hatályba lép.
    1. The amendment to the statutes shall take effect in respect of each member.
helyesbítés (EU)1
  1. corrigendum
   UK: kɔrɪʤendəm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása