COVID-19 Fight
Összesen 65 találat 8 szótárban. Részletek
helyettes(ít)1
  1. substitute
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t UK: sʌbstɪtjuːt
helyettesít2
  1. understudy
   USA: ʌ'ndəː·stʌ"diː· UK: ʌndəstʌdiː
  1. supersede
   USA: suː"pəː·siː'd UK: suːpəsiːd
  1. substitute
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t UK: sʌbstɪtjuːt
 1. 791.43
  1. stand in
   USA: stæ'nd ɪ'n UK: stænd ɪn
  1. replace
   USA: əː·pleɪ's UK: rɪpleɪs
  1. fill in
   USA: fɪ'l ɪ'n UK: fɪl ɪn
  1. deputize
   USA: de'pyʌ·taɪ"z UK: depjʊtaɪz
  1. act for
   USA: æ'kt frəː· UK: ækt fəː
helyettesítés1
  1. supersession
   UK: suːpəseʃn
  1. substitution
   USA: sʌ"bstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: sʌbstɪtjuːʃn
  1. replacement
   USA: rʌ·pleɪ'smʌ·nt UK: rɪpleɪsmənt
helyettesít(és)2
  1. substituting
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"tɪ·ŋ UK: sʌbstɪtjuːtɪŋ
helyettesítések1
  1. substitutions
   USA: sʌ"bstʌ·tuː'ʃʌ·nz UK: sʌbstɪtjuːʃnz
helyettesíthető3
  1. replaceable
   USA: riː"pleɪ'sʌ·bʌ·l UK: rɪpleɪsəbl
  1. fungible
   USA: fʌ'nʤʌ·bʌ·l UK: fʌnʤɪbl
helyettesítő3
 1. 61
  1. vicarious
   USA: vaɪ·ke'riː·ʌ·s UK: vɪkeərɪəs
  1. understudy
   USA: ʌ'ndəː·stʌ"diː· UK: ʌndəstʌdiː
  1. surrogate
   USA: səː'ʌ·geɪ"t UK: sʌrəgeɪt
 2. 80
  1. substitute
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t UK: sʌbstɪtjuːt
helyettes(ítő)3
  1. vicegerent
   UK: vaɪsʤerənt
  1. vicarious
   USA: vaɪ·ke'riː·ʌ·s UK: vɪkeərɪəs
helyettesítő személy1
  1. expletive
   USA: e'ksplʌ·tɪ·v UK: ɪkspliːtɪv
helyettesítő színész1
  1. understudy
   USA: ʌ'ndəː·stʌ"diː· UK: ʌndəstʌdiː
helyettesítő tárgy1
  1. expletive
   USA: e'ksplʌ·tɪ·v UK: ɪkspliːtɪv
helyettesítve2
  1. substituted
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"tʌ·d UK: sʌbstɪtjuːtɪd
helyettesít vkit2
  1. supply for sy
   USA: sʌ·plaɪ' frəː· saɪ'
  1. substitute for sy
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t frəː· saɪ'
  1. stand in
   USA: stæ'nd ɪ'n UK: stænd ɪn
  1. do duty for sy
   USA: duː' dyuː'tiː· frəː· saɪ'
  1. act for sy
   USA: æ'kt frəː· saɪ'
  1. act as deputy for sy
   USA: æ'kt e'z de'pyuː·tiː· frəː· saɪ'
helyettesít <vkt>13
  1. do duty for
   USA: duː' dyuː'tiː· frəː· UK: duː djuːtiː fəː
helyettes, pótlék, pótanyag, helyettesít, pótol1
  1. substitute
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t UK: sʌbstɪtjuːt
helyettesíti
helyettesítésfn
  1. e Vertretung
   fɛɐ'treːtʊŋ
   1. többes szám:
   2. Vertretungen
   1. birtokos eset:
   2. Vertretung
  1. e Aushilfe
   1. többes szám:
   2. Aushilfen
   1. birtokos eset:
   2. Aushilfe
helyettesíthetőmn
helyettes(ítő)fn
  1. e Aushilfe
   1. többes szám:
   2. Aushilfen
   1. birtokos eset:
   2. Aushilfe
helyettes(ítő)mn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása