Összesen 45 találat 7 szótárban. Részletek
helyrehozi
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. straighten
   USA: streɪ'tʌ·n UK: streɪtn
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
  1. set up
   USA: se't ʌ'p UK: set ʌp
  1. set aright
   UK: set əraɪt
  1. retrieve
   USA: riː·triː'v UK: rɪtriːv
  1. repair
   USA: rʌ·pe'r UK: rɪpeər
  1. remedy
   USA: re'mʌ·diː· UK: remədiː
  1. redress
   USA: riː'dre·s UK: riːdres
  1. redeem
   USA: rʌ·diː'm UK: rɪdiːm
  1. recuperate
   USA: rɪ·kuː'pəː·eɪ"t UK: rɪkuːpəreɪt
  1. rectify
   USA: re'ktʌ·faɪ" UK: rektɪfaɪ
  1. recondition
   USA: riː"kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: riːkəndɪʃn
  1. recompense
   USA: re'kʌ·mpe"ns UK: rekəmpens
  1. put right
   USA: pʊ't raɪ't UK: pʊt raɪt
  1. piece up
   USA: piː's ʌ'p UK: piːs ʌp
  1. mend
   USA: me'nd UK: mend
  1. mend matters
   USA: me'nd mæ'təː·z UK: mend mætəz
helyrehozásfn
  1. retrieval
   USA: riː·triː'vʌ·l UK: rɪtriːvəl
  1. redress
   USA: riː'dre·s UK: riːdres
  1. redemption
   USA: rʌ·de'mʃʌ·n UK: rɪdempʃn
helyrehozásokfn
  1. retrievals
   UK: rɪtriːvəlz
helyrehozhatatlanmn
  1. unredeemable
   UK: ʌnrɪdiːməbl
  1. irretrievable
   UK: ɪrɪtriːvəbl
  1. irreparable
   USA: ɪ·re'pəː·ʌ·bʌ·l UK: ɪrepərəbl
  1. beyond repair
   USA: biː"ɔː'nd rʌ·pe'r UK: bɪjɔnd rɪpeər
helyrehozhatatlan hibakif
  1. vital error
   USA: vaɪ'tʌ·l e'rəː· UK: vaɪtl erər
helyrehozhatatlan(ul)kif
  1. beyond repair
   USA: biː"ɔː'nd rʌ·pe'r UK: bɪjɔnd rɪpeər
helyrehozhatatlanulhsz
  1. beyond repair
   USA: biː"ɔː'nd rʌ·pe'r UK: bɪjɔnd rɪpeər
helyrehozhatatlanul,jóvátehetetlenülhsz
  1. irreparably
   USA: ɪ·re'pəː·ʌ·bliː· UK: ɪrepərəbliː
helyrehozhatómn
  1. retrievable
   UK: rɪtriːvəbl
  1. redeemable
   USA: rʌ·diː'mʌ·bʌ·l UK: rɪdiːməbl
helyrehoz kapcsolatot/ismeretségeti
  1. mend fences
   USA: me'nd fe'nsʌ·z UK: mend fensɪz
helyrehozómn
  1. redeeming
   USA: rʌ·diː'mɪ·ŋ UK: rɪdiːmɪŋ
  1. rectifier
   USA: re'ktʌ·faɪ"əː· UK: rektɪfaɪər
helyrehoz vmiti
visszaállit, helyreállit, helyrehozi
  1. restore
   USA: rʌ·stɔː'r UK: rɪstɔːr
ez majd helyrehozza a dolgokat/ettől majd helyrebillen az egyensúlykif
  1. that will even things up
   USA: ðʌ·t wʌ·l iː'vʌ·n θɪ'ŋz ʌ'p UK: ðət wɪl iːvn θɪŋz ʌp
ez majd helyrehozza/kiegyenlíti a dolgotkif
helyrehozi
  1. nyírással zurechtstutzen
helyrehozhatómn
helyrehoz, megjavít, meggyógyíti
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása