COVID-19 Fight
Összesen 25 találat 7 szótárban. Részletek
hevederfn
  1. strap
   USA: stræ'p UK: stræp
  1. sling
   USA: slɪ'ŋ UK: slɪŋ
 1. kat
  1. magazine
   USA: mæ'gʌ·ziː"n UK: mægəziːn
  1. girth
   USA: gəː'θ UK: gəːθ
  1. bracer
   USA: breɪ'səː· UK: breɪsər
  1. belt
   USA: be'lt UK: belt
  1. band
   USA: bæ'nd UK: bænd
hevederes kötési
  1. strutting
   USA: strʌ'tɪ·ŋ UK: strʌtɪŋ
hevederes láncfn
hevederes töltéskif
  1. belt feed
   USA: be'lt fiː'd UK: belt fiːd
hevedergerendafn
 1. épít
  1. lintel
   USA: lɪ'ntʌ·l UK: lɪntl
  1. architrave
   USA: ɔ'rkʌ·treɪ"v UK: ɑkɪtreɪv
hevederpántfn
  1. hasp
   UK: hɑsp
összekötő hevederfn
 1. gép
  1. band
   USA: bæ'nd UK: bænd
ütközési hevederfn
  1. fish
   USA: fɪ'ʃ UK: fɪʃ
megerősítés hevederfávali
  1. strutting
   USA: strʌ'tɪ·ŋ UK: strʌtɪŋ
hevederfn
  1. e Trage
   'traːgə
   1. többes szám:
   2. Tragen
   1. birtokos eset:
   2. Trage
 1. fiz
  1. e Rippe
   'rɪpə
   1. többes szám:
   2. Rippen
   1. birtokos eset:
   2. Rippe
  1. táj e Hilfe
   'hɪlfə
   1. többes szám:
   2. Hilfen
   1. birtokos eset:
   2. Hilfe
  1. r Gurt
   'gʊɐt
   1. többes szám:
   2. Gurte
   1. birtokos eset:
   2. Gurtes
   3. Gurts
 2. épít
  1. r Bund
   'bʊnt
   1. birtokos eset:
   2. Bundes
   3. Bunds
  1. s Band
   'bant
   1. birtokos eset:
   2. Bandes
   3. Bands
hevederes láncfn
hevederfn
ütközési hevederfn
vállszíj, hevederfn
hevedernincs
hevedergerendafn
heveder, kötél v. láncfn
 1. pl. emeléshez
 2. pl. emeléshez
teherrögzítő hevedernincs
 1. málhás állatra
  1. rég imbasto
 2. málhás állatra
körülfogás hevederrel / kötéllel / lánccalfn
 1. pl. emeléshez
 2. pl. emeléshez
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása