COVID-19 Fight
Összesen 55 találat 7 szótárban. Részletek
hiányosmn
  1. wanting
   USA: wɔ'nɪ·ŋ UK: wɔntɪŋ
  1. void
   USA: vɔɪ'd UK: vɔɪd
  1. under
   USA: ʌ'ndəː· UK: ʌndər
  1. skimpy
   USA: skɪ'mpiː· UK: skɪmpiː
  1. short
   USA: ʃɔː'rt UK: ʃɔːt
  1. scrimpy
   UK: skrɪmpiː
  1. scrimp
   USA: skrɪ'mp UK: skrɪmp
  1. scanty
   USA: skæ'ntiː· UK: skæntiː
  1. scant
   USA: skæ'nt UK: skænt
  1. átv meagre
   UK: miːgər
  1. incomplete
   USA: ɪ"nkʌ·mpliː't UK: ɪnkəmpliːt
  1. imperfect
   USA: ɪ"mpəː'fɪ·kt UK: ɪmpəːfɪkt
  1. deficient
   USA: dʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: dɪfɪʃnt
  1. defective
   USA: dʌ·fe'ktɪ·v UK: dɪfektɪv
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
hiányosanhsz
  1. scantly
   UK: skæntliː
  1. scantily
   USA: skæ'ntʌ·liː· UK: skæntɪliː
  1. barely
   USA: be'rliː· UK: beəliː
hiányosan címzett levélkif
  1. blind letter
   USA: blaɪ'nd le'təː· UK: blaɪnd letər
hiányosan öltözvekif
  1. thinly clad
   USA: θɪ'nliː· klæ'd UK: θɪnliː klæd
hiányosan tápláltmn
  1. undernourished
   USA: ʌ"ndəː·nəː'ɪ"ʃt UK: ʌndənʌrɪʃt
  1. underfed
   UK: ʌndəfed
hiányos fejlettségkif
  1. moderate development
   USA: mɔ'dəː·eɪ"t dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: mɔdəreɪt dɪveləpmənt
hiányosnak találi
  1. táj fault
   USA: fɔː'lt UK: fɔːlt
hiányosságfn
  1. vice
   USA: vaɪ's UK: vaɪsiː
  1. shortcoming
   USA: ʃɔː'rtkʌ"mɪ·ŋ UK: ʃɔːtkʌmɪŋ
  1. scantiness
   USA: skæ'ntiː·nʌ·s UK: skæntɪnəs
  1. incompletion
   UK: ɪnkəmpliːʃən
  1. inadequacy
   USA: ɪ"næ'dɪ·kwʌ·siː· UK: ɪnædɪkwəsiː
  1. imperfection
   USA: ɪ"mpəː·fe'kʃʌ·n UK: ɪmpəfekʃn
  1. flaw
   USA: flɔː' UK: flɔː
  1. fault
   USA: fɔː'lt UK: fɔːlt
  1. deficiency
   USA: dʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: dɪfɪʃnsiː
  1. defect
   USA: dʌ·fe'kt UK: diːfekt
  1. blemish
   USA: ble'mɪ·ʃ UK: blemɪʃ
hiányos táplálkozásfn
  1. malnutrition
   USA: mæ"lnuː·trɪ'ʃʌ·n UK: mælnjuːtrɪʃn
hiányos voltafn
  1. incompletion
   UK: ɪnkəmpliːʃən
rosszul, hiányosan tápláltmn
  1. malnourished
   USA: mæ·lnəː'ɪ"ʃt
hiba, hiányosságfn
  1. shortcoming
   USA: ʃɔː'rtkʌ"mɪ·ŋ UK: ʃɔːtkʌmɪŋ
tökéletlenség, hiányosságfn
  1. incompleteness
   UK: ɪnkəmpliːtnəs
hiányosságfn
  1. e Mangelhaftigkeit
   1. többes szám:
   2. Mangelhaftigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Mangelhaftigkeit
  1. r Mangel
   'maŋəl
   1. birtokos eset:
   2. Mangels
  1. e Gebrechlichkeit
   gə'brɛçlɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Gebrechlichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Gebrechlichkeit
  1. e Einseitigkeit
   'aɪnzaɪtɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Einseitigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Einseitigkeit
  1. Defekt
   de'fɛkt
hiányosmn
  1. tárgyaknál borgne
hiányosanhsz
hiányosságfn
hiányosságfn
 1. műé, munkáé
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása