COVID-19 Fight
Összesen 61 találat 9 szótárban. Részletek
hiúmn
  1. vain
   USA: veɪ'n UK: veɪn
  1. illusory
   USA: ɪ"luː'səː·iː· UK: ɪluːsəriː
  1. illusive
   USA: ɪ"luː'sɪ·v UK: ɪluːsɪv
  1. frustrate
   USA: frʌ'streɪ"t UK: frʌstreɪt
  1. biz foppish
   UK: fɔpɪʃ
  1. szl US chesty
hiú ábrándfn
  1. unreality
   USA: ʌ"nriː·æ'lʌ·tiː· UK: ʌnrɪælɪtiː
  1. biz bait
   USA: beɪ't UK: beɪt
hiú ábrándokkal áltatja magátkif
  1. delude oneself with false hopes
   USA: dʌ·luː'd wʌ"nse'lf wʌ·ð fɔː'ls hoʊ'ps UK: dɪluːd wʌnself wɪð fɔːls hoʊps
hiú, csalóka, üreskif
hiú majomkif
  1. dandified young man
   UK: dændɪfaɪd jʌŋ mæn
hiúnhsz
  1. vainly
   USA: veɪ'nliː· UK: veɪnliː
hiúságfn
  1. US vanity
   USA: væ'nʌ·tiː· UK: vænɪtiː
  1. vainness
   UK: veɪnnes
  1. self-conceit
   UK: selfkənsiːt
  1. pretence
   UK: prɪtens
hiúságok hiúságakif
  1. all is vanity
   USA: ɔː'l ʌ·z væ'nʌ·tiː· UK: ɔːl ɪz vænɪtiː
hiúság vásárafn
  1. vanity fair
   USA: væ'nʌ·tiː· fe'r UK: vænɪtiː feər
hiúzfn
  1. rég irod ounce
   USA: aʊ'ns UK: aʊns
  1. lynx
   USA: lɪ'ŋks UK: lɪŋks
hiúz szemekfn
  1. ferret eyes
   USA: fe'rʌ·t aɪ'z UK: ferɪt aɪz
kicsinyes hiúságfn
  1. vainglory
   UK: veɪnglɔːriː
sértett hiúságfn
  1. pique
   USA: piː'k UK: piːkeɪ
legyezgeti a hiúságát/hízeleg nekikif
  1. flatter's vanity
   UK: flætəz vænɪtiː
kis észak-amerikai hiúzfn
  1. bobcat
   USA: bɔ'bkæ"t UK: bɔbkæt
legyezgeti vkinek a hiúságáti
hiúmn
  1. nichtig
   'nɪçtɪç
  1. Eitel
   'aɪtəl
hiúságfn
  1. e Nichtigkeit
   'nɪçtɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Nichtigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Nichtigkeit
  1. e Eitelkeit
   'aɪtəlkaɪt
   1. többes szám:
   2. Eitelkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Eitelkeit
hiúzfn
 1. áll
  1. r Luchs
   'lʊks
   1. többes szám:
   2. Luchse
   1. birtokos eset:
   2. Luchses
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása