Összesen 363 találat 9 szótárban. Részletek
hivatalfn
  1. station
   USA: steɪ'ʃʌ·n UK: steɪʃn
  1. biz szl shop
   USA: ʃɔ'p UK: ʃɔp
  1. office
   USA: ɔː'fʌ·s UK: ɔfɪs
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
hivatalba lépkif
  1. take office
   USA: teɪ'k ɔː'fʌ·s UK: teɪk ɔfɪs
  1. come into office
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· ɔː'fʌ·s UK: kʌm ɪntuː ɔfɪs
hivatalba lépéskif
  1. assumption
   USA: ʌ·sʌ'mpʃʌ·n UK: əsʌmpʃn
  1. Nagyszabású vacsorával ünnepelték meg hivatalba lépését, mint a cég új elnökségi tagja.
    1. They had a big dinner party to celebrate his assumption of office as a new member of the firm's presidency.
  1. accession to office
   USA: ʌ·kse'ʃʌ·n tʌ· ɔː'fʌ·s UK: ækseʃn tuː ɔfɪs
hivatalban levő; tisztviselőmn
  1. incumbent
   USA: ɪ"nkʌ'mbʌ·nt UK: ɪnkʌmbənt
hivatal betöltőjefn
  1. office-holder
   USA: ɔː'fʌ·shoʊ"ldəː· UK: ɔfɪshoʊldə
  1. incumbent
   USA: ɪ"nkʌ'mbʌ·nt UK: ɪnkʌmbənt
hivatalbólhsz
  1. ex officio
   USA: e'ks ʌ·fɪ'siː·oʊ·
hivatalimn
  1. magisterial
   USA: mæ"ʤʌ·stiː'riː·ʌ·l UK: mæʤɪstɪərɪəl
hivatali állásba beiktat vkiti
  1. invest sy with an office
   USA: ɪ"nve'st saɪ' wʌ·ð ʌ·n ɔː'fʌ·s
hivatali beosztásfn
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
hivatali díszruhakif
  1. robes of state
   USA: roʊ'bz ʌ·v steɪ't UK: roʊbz ɔv steɪt
hivatal időtartamafn
  1. innings
   USA: ɪ'nɪ·ŋz UK: ɪnɪŋz
hivatali engedélyfn
  1. chop
   USA: tʃɔ'p UK: tʃɔp
hivatali ideje alattkif
  1. during his tenure of office
   USA: dəː'ɪ·ŋ hʌ·z te'nyəː· ʌ·v ɔː'fʌ·s UK: djʊərɪŋ hɪz tenjʊər ɔv ɔfɪs
hivatali időkif
  1. office hours
   USA: ɔː'fʌ·s aʊ'rz UK: ɔfɪs aʊəz
hivatali kötelességmulasztásfn
  1. misconduct
   USA: mɪ"skɔ'ndʌ·kt UK: mɪskɔndʌkt
hivatali nyelvfn
  1. officialese
   UK: əfɪʃəliːz
hivatali órákfn
  1. business hours
   USA: bɪ'znʌ·s aʊ'rz UK: bɪznəs aʊəz
hivatali pecsétfn
  1. chop
   USA: tʃɔ'p UK: tʃɔp
hivatali szobáról szobára küldözgetésfn
  1. runaround
   USA: rʌ'nʌ·raʊ"n UK: rʌnəraʊnd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása