hordtávolságfn
  1. sweep
   USA: swiː'p UK: swiːp
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
 1. kat
  1. reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. carry
   USA: kæ'riː· UK: kæriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása